Cílové imisní limity (TV) a dlouhodobé imisní cíle pro ochranu zdraví

Znečišťující látka Doba průměrování Mez pro posuzování
[μg.m-3]
Hodnota cílového imisního limitu
[μg.m-3]
TV
Termín dosažení TV Dlouhodobý imisní cíl
[μg.m-3]
Dolní
LAT
Horní
UAT
O3  maximální denní 8h
 klouzavý průměr
      120,
 25x v průměru za 3 roky
31.12.2009* 120
Cd  kalendářní rok  0,002  0,003  0,005  31.12.2012
As  kalendářní rok  0,0024  0,0036  0,006  31.12.2012
Ni  kalendářní rok  0,010  0,014  0,020  31.12.2012
Benzo(a)pyren  kalendářní rok  0,0004  0,0006  0,001  31.12.2012
PM2,5  kalendářní rok 12 17 25 31.12.2014

*Dodržování cílových hodnot ozonu bude posuzováno od uvedeného data. To znamená, že rok 2010 bude prvním rokem, z něhož se použijí údaje pro výpočet dodržování hodnot v následujících třech letech.