Tab. III.3 Odhad celkové roční depozice síry na zalesněný povrch České republiky (26 428 km2) v tunách, 2001–2011

Rok DEPOZICE  [t]

celková (sumární)

podkorunová

2001  27 894  36 899
2002  25 984  31 011
2003  21 306  26 818
2004  23 247  32 835
2005  22 855  26 461
2006  21 975  25 660
2007  17 445  29 279
2008  15 528  30 197
2009  16 590  26 193
2010  17 621  27 944
2011 5 118 18 691