Tab. II.5.3 Výskyt koncentrací troposférického ozonu nad 170 μg.m-3 na území ČR v roce 2011

Datum  Stanice  Teplota Praha
[°C]
 O3
[μg.m-3]
21.4.11 10:00 Šerlich 23,1 172
24.8.11 12:00 Kuchařovice 31,6 172
26.8.11 13:00 Rudolice v Horách 32,6 173
24.8.11 13:00 Rudolice v Horách 31,6 173
26.8.11 13:00 Tušimice 32,6 173
13.7.11 11:00 Kuchařovice 27,8 173
26.8.11 15:00 Rudolice v Horách 32,6 176
26.8.11 14:00 Rudolice v Horách 32,6 176
26.8.11 14:00 Tušimice 32,6 181