Tab. II.5.1 Počet vydaných signálů a počet dní se signály Upozornění a Regulace

Oblast  Počet vydaných signálů  Počet dní se signálem
Upozornění  Regulace  Upozornění  Regulace
Kraj Ústecký 5 2 31 10
Kraj Středočeský 2 1 10 3
Kraj Pardubický 3 0 15 0
Ostravsko-Karvínsko 7 5 24 37
Třinecko 5 4 16 21