Tab. II.4.3.3 Překročení imisního limitu (NOx) a cílového imisního limitu (AOT40) pro ochranu ekosystémů a vegetace v rámci NP a CHKO, % plochy NP a CHKO, 2011

CHKO+NP  NOx
Roční průměr
> 30 μg.m-3
 O3 - AOT 40
> 18 000 μg.m-3.h
 Souhrn
Krkonošský národní park 43,7 43,7
NP České Švýcarsko
NP Podyjí 98,6 98,6
NP Šumava 4,7 4,7
CHKO Beskydy 6,1 6,1
CHKO Bílé Karpaty 74,8 74,8
CHKO Blaník
CHKO Blanský les
CHKO Broumovsko
CHKO České středohoří 3,1 3,1
CHKO Český kras 2,9 2,9
CHKO Český les 53,2 53,2
CHKO Český ráj 0,1 0,1
CHKO Jeseníky 10,1 10,1
CHKO Jizerské hory 1,8 1,8
CHKO Kokořínsko
CHKO Křivoklátsko 0,1 0,1
CHKO Labské pískovce 1,5 11,2 12,7
CHKO Litovelské Pomoraví 0,1 0,1
CHKO Lužické hory
CHKO Moravský kras
CHKO Orlické hory
CHKO Pálava 12,0 12,0
CHKO Poodří 1,5 1,5
CHKO Slavkovský les 0,3 0,3
CHKO Šumava 2,4 2,4
CHKO Třeboňsko
CHKO Žďárské vrchy
CHKO Železné hory