Tab. II.4.2.9 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NO2

KMPL Lokalita Okres Vlastník Měřicí
program
Metoda
měření
Klasifikace Roční koncentrace
[μg.m-3]
ALEGA Pha2-Legerova (hot spot) Praha 2 ČHMÚ AIM CHLM T/U/RC 69,5
BBNVA Brno-Úvoz (hot spot) Brno-město ČHMÚ AIM CHLM T/U/R 48,2
TOCBA Ostrava-Českobratrská (hot spot) Ostrava-město ČHMÚ AIM CHLM T/U/CR 46,3
ASMIA Pha5-Smíchov Praha 5 ČHMÚ AIM CHLM T/U/RC 46,1
ASROM Pha10-Šrobárova Praha 10 MIM TLAM B/U/RC 44,6
BBNDA Brno-střed Brno-město ČHMÚ AIM CHLM T/U/R 41,4
AVYNA Pha9-Vysočany Praha 9 ČHMÚ AIM CHLM T/U/CR 40,9
ASVOK Pha5-Svornosti Praha 5 ZÚ Praha komb. TLAM T/U/IR 40,4
BBMSA Brno-Svatoplukova Brno-město SMBrno AIM CHLM T/U/R 39,4
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) Ústí nad Labem ČHMÚ AIM CHLM T/U/RC 38,1
AREPA Pha1-nám. Republiky Praha 1 ČHMÚ AIM CHLM B/U/C 37,6
BBMZA Brno-Zvonařka Brno-město SMBrno AIM CHLM T/U/C 36,7
APRUA Pha10-Průmyslová Praha 10 ČHMÚ AIM CHLM T/U/IC 36,6
AKALA Pha8-Karlín Praha 8 ČHMÚ AIM CHLM T/U/C 35,7
ZZLTK Zlín-Svit Zlín MZLl komb. CHLM T/U/CR 35,3