Tab. II.4.2.23 Stanice s nejvyššími hodnotami zimních průměrů koncentrací oxidu siřičitého na venkovských stanicích, 2011/2012

KMPL Lokalita Okres Vlastník Měřicí
program
Metoda
měření
Klasifikace Zimní průměrná
koncentrace
[μg.m-3]
ULOMA Lom Most ČHMÚ AIM UVFL B/R/IN-NCI 17,6
TVERA Věřňovice Karviná ČHMÚ,MSK AIM UVFL B/R/AI-NCI 16,5
UKVZA Komáří Vížka Teplice ČEZ AIM UVFL B/R/N-REG 13,2
UKRUA Krupka Teplice ČHMÚ AIM UVFL B/R/N-NCI 12,9
USNZA Sněžník Děčín ČHMÚ AIM UVFL B/R/N-REG 11,2
TSTDA Studénka Nový Jičín ČHMÚ AIM UVFL B/R/A-NCI 9,2
URVHA Rudolice v Horách Most ČHMÚ AIM UVFL B/R/N-REG 8,8
UMEDA Měděnec Chomutov ČHMÚ AIM UVFL B/R/ANI-NCI 7,7
UTUSA Tušimice Chomutov ČHMÚ AIM UVFL B/R/IA-NCI 7,2
LFRUA Frýdlant-Údolí Liberec ČHMÚ AIM UVFL B/R/AN-NCI 7