Tab. II.4.2.22 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací oxidu siřičitého na venkovských stanicích

KMPL Lokalita Okres Vlastník Měřicí
program
Metoda
měření
Klasifikace Roční
koncentrace
[μg.m-3]
UKVZA Komáří Vížka Teplice ČEZ AIM UVFL B/R/N-REG 17
ULOMA Lom Most ČHMÚ AIM UVFL B/R/IN-NCI 13,7
UKRUA Krupka Teplice ČHMÚ AIM UVFL B/R/N-NCI 12
USNZA Sněžník Děčín ČHMÚ AIM UVFL B/R/N-REG 11,3
TVERA Věřňovice Karviná ČHMÚ,MSK AIM UVFL B/R/AI-NCI 10,1
URVHA Rudolice v Horách Most ČHMÚ AIM UVFL B/R/N-REG 9,8
UMEDA Měděnec Chomutov ČHMÚ AIM UVFL B/R/ANI-NCI 9,5
UTUSA Tušimice Chomutov ČHMÚ AIM UVFL B/R/IA-NCI 6,9
TSTDA Studénka Nový Jičín ČHMÚ AIM UVFL B/R/A-NCI 5,6
UVALA Valdek Děčín ČHMÚ AIM UVFL B/R/AN-NCI 5,6