Tab. II.4.2.21 Stanice měřící elementární (EC) a organický (OC) uhlík v ovzduší s uvedenými ročními průměrnými a maximálními koncentracemi

KMPL Lokalita Okres Vlastník Veličina Metoda
měření
Klasifikace Max. 24hod.
6denní koncentrace
[μg.m-3]
Roční
koncentrace
[μg.m-3]
JKOSZ Košetice Pelhřimov ČHMÚ EC HD_FID B/R/AN-REG 2,1 0,45
JKOSZ Košetice Pelhřimov ČHMÚ OC HD_FID B/R/AN-REG 14,64 2,98