Tab. II.4.2.20 Stanice měřící amoniak v ovzduší s uvedenými ročními průměrnými a maximálními 24hodinovými koncentracemi

KMPL  Lokalita  Okres  Vlastník  Měřicí
program
 Metoda
měření
 Klasifikace  Max. 24h
koncentrace
[μg.m-3]
 Roční
koncentrace
[μg.m-3]
EPAUA  Pardubice Dukla  Pardubice  ČHMÚ  AMS  CHLM  B/U/R 10,97 4,39
UMOMA  Most  Most  ČHMÚ  AMS  CHLM  B/U/R 10,87 2,10
BMISA  Mikulov-Sedlec  Břeclav  ČHMÚ  AMS  CHLM  B/R/A-REG 8,06