Tab. II.4.2.19 Stanice měřící rtuť v ovzduší s uvedenými ročními průměrnými a maximálními 24 hodinovými koncentracemi

 KMPL  Lokalita  Okres Vlastník  Měřicí
program
 Metoda
měření
 Klasifikace  Max. 24h, 7denní* ,
14denní** koncentrace
[ng.m-3]
 Roční
koncentrace
[ng.m-3]
TKAO0  Karviná-ZÚ  Karviná  ZÚ  man.  AAS  T/U/R  0,40**  0,17
JKOS0  Košetice  Pelhřimov  ČHMÚ  man.  AMA  B/R/AN-REG  4,26*  1,33
 Hg0 – plynná rtuť
JKOSM  Košetice  Pelhřimov  ČHMÚ  man.  AMA  B/R/AN-REG  5,74* 1,94