Tab. II.4.2.17 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací niklu v ovzduší

KMPL

Lokalita Okres Vlastník Měřicí
program
Metoda
měření
Klasifikace Roční
koncentrace
[ng.m-3]
SPRO0 Příbram I.- nemocnice Příbram ZÚ Praha TKvPM10 AAS B/U/NR 29,07
UMSOT Most-ZÚ Most TKvSPM ICP-MS B/U/R 6,35
LTAN0 Tanvald Jablonec nad Nisou TKvPM10 AAS B/U/R 4,36
PPLR0 Plzeň-Roudná Plzeň-město TKvPM10 AAS B/U/R 3,69
JJIZ0 Jihlava-Znojemská Jihlava TKvPM10 AAS T/U/R 3,36
SBUS0 Buštěhrad Kladno ZÚ Praha TKvPM10 AAS B/U/R 3,31
BBNA0 Brno-Masná Brno-město TKvPM10 ICP-MS B/U/CR 3,08
SSTE0 Stehelčeves Kladno ZÚ Praha TKvPM10 AAS B/S/R 3,05
UUKP0 Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova Ústí nad Labem TKvPM10 ICP-MS I/U/RI 2,92
PKLS0 Klatovy soud Klatovy TKvPM10 AAS T/U/R 2,72