Tab. II.4.2.15 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací kadmia v ovzduší

KMPL Lokalita Okres Vlastník Měřicí
program
Metoda
 měření
Klasifikace Roční
koncentrace
[ng.m-3]
LSOU0 Souš Jablonec nad Nisou ČHMÚ TKvPM10 ICP-MS B/R/N-REG 3,49
SPRO0 Příbram I.- nemocnice Příbram ZÚ Praha TKvPM10 AAS B/U/NR 2,27
LTAN0 Tanvald Jablonec nad Nisou TKvPM10 AAS B/U/R 1,14
JZNZ0 Ždár nad Sázavou Žďár nad Sázavou TKvPM10 AAS B/U/RC 1,09
LJIZ0 Jizerka Jablonec nad Nisou ČHMÚ TKvPM10 ICP-MS B/R/AN-REG 0,94
PPLR0 Plzeň-Roudná Plzeň-město TKvPM10 AAS B/U/R 0,92
TOPR0 Ostrava-Přívoz Ostrava-město ČHMÚ TKvPM10 ICP-MS I/U/IR 0,81
TKAO0 Karviná-ZÚ Karviná TKvPM10 AAS T/U/R 0,79
TOPR5 Ostrava-Přívoz Ostrava-město ČHMÚ TKvPM25 ICP-MS I/U/IR 0,77
JJIZ0 Jihlava-Znojemská Jihlava TKvPM10 AAS T/U/R 0,77