Tab. II.4.1.2 Datum, kdy došlo k překročení 24hodinového imisního limitu pro PM10

  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Děčín 7.3. 18.3. 24.10. 26.10. 18.12. 11.3. 3.4. 17.3. 16.3. 1.4. 24.4.
Chomutov 5.11. 20.11. x x x 6.5. 5.10. 10.12. 1.3. 1.4. 29.4.
Krupka 14.11. 2.11. x x x x x x x x x
Všechlapy               16.3. 16.3. 12.9. 12.11.
Lom 30.3. 27.10. 16.9. 20.10. 19.11. 24.3. 16.4. x      
Litoměřice-Mlékojedy                   27.3. 7.3.
Litoměřice 14.3. 2.11. 31.12. x x 6.5. 10.9. 4.12. 20.12.    
Most 5.3. 29.10.0 20.11. 28.12. 16.10. 16.3. 2.4. 28.4. 19.9. x x
Teplice       x 18.12. 25.3. 29.3. 10.6. 22.3. 5.4. 2.4.
Teplice 29.3. 22.12. x x              
Tušimice 7.11. 1.11. x x x 25.7. 17.4. 11.8. 23.3. x x
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) 4.3. 19.3. 16.11. 24.10. 11.5. 24.2. 2.5. 13.12.      
Ústí n.L.-Kočkov 18.11.1 x x x x x x 15.12. 1.3. 4.4. 10.12.
Ústí n.L.-město               19.3. 5.3. 8.4. 24.4.
Ústí n.L.-město 3.3. 19.3. 20.11. 21.10. 17.11. 24.2. 26.3.        

x – imisní limit nebyl překročen