Tab. II.4.1.1 Plocha aglomerace Brno s překročenými (cílovými) imisními limity jednotlivých škodlivin

Rok PM10
24h koncentrace
PM10
roční koncentrace
NO2
roční koncentrace
B(enzo(a)pyren O3
2006 62,9 % 2,1 % 5,2 % 76,8 % 100,0 %
2007 31,5 % 2,6 % 11,8 % 100,0 %
2008 7,4 % 1,7 % 58,1 % 100,0 %
2009 9,3 % 3,3 % 23,5 % 60,9 %
2010 59,7 % 3,3 % 65,0 % 0,1 %
2011 39,2 % 2,5 % 34,9 % 58,7 %