Tab. II.1.9 Procenta platných dat ze stanic s měřením meteorologických prvků, 2011

  ČESRAF ČEZ ČHMÚ ČHMÚ,
MSK
MPl MÚTř SMBrno SMPce,
ČHMÚ
SŠZE Žatec VČs ZÚ,
SMOva
GLRD     49/46
93,9 %
        1/1
100 %
1/1
100 %
     
h 1/1
100 %
  59/59
100 %
2/2
100 %
5/5
100 %
  5/5
100 %
1/1
100 %
1/1
100 %
1/-
0 %
1/1
100 %
2/2
100 %
p             3/3
100 %
         
T10m   14/14
100 %
    3/3
100 %
          1/1
100 %
 
T2m 1/1
100 %
  63/61
96,8 %
2/2
100 %
5/5
100 %
1/1
100 %
5/5
100 %
1/1
100 %
1/1
100 %
1/1
100 %
1/1
100 %
2/2
100 %
WV, WD 1/1
100 %
14/14
100 %
63/62
98,4 %
2/2
100 %
3/3
100 %
1/1
100 %
5/5
100 %
1/1
100 %
1/1
100 %
1/1
100 %
1/1
100 %
2/1
50 %
Vysvětlivky
Zlomek vyjadřuje počet stanic registrovaných v daném roce / počet stanic splňujících podmínku NSV <= 40 dnů a MP> = 66 %, kde
NSV – nejdelší souvislý výpadek v roce
MP – minimální procento měření v roce