Tab. II.1.8 Procenta platných dat ze stanic s manuálním měřením, 2011

  ČHMÚ ČHMÚ,
MSK
HEL Cheb MOLO MŠUM MVM MZLl ZÚ Praha ZÚ,
SMOva
As 30/29
96,7 %
1/1
100 %
          24/21
87,5 %
11/11
100 %
4/
0 %
BaP 23/22
95,7 %
2/2
100 %
      1/1
100 %
  7/7
100 %
  2/2
100 %
BZN 19/8
42,1 %
                2/2
100 %
Cd 30/29
96,7 %
1/1
100 %
          24/21
87,5 %
11/11
100 %
4/
0 %
CO 30/29
96,7 %
1/-
0 %
          1/-
0 %
   
EC 1/1
100 %
                 
H2S               1/1
100 %
   
Hg 1/1
100 %
            1/1
100 %
   
Hg0 1/1
100 %
                 
Ni 30/29
96,7 %
1/1
100 %
          24/21
87,5 %
11/11
100 %
4/-
0 %
NO               2/2
100 %
   
NO2 34/34
100 %
  1/1
100 %
        3/3
100 %
5/4
80 %
 
NOx               3/3
100 %
   
O3               1/1
100 %
   
OC 1/1
100 %
                 
Pb 30/29
96,7 %
1/1
100 %
          24/21
87,5 %
11/11
100 %
4/-
0 %
PM10 69/64
92,8 %
2/2
100 %
1/1
100 %
1/1
100 %
1/1
100 %
2/2
100 %
1/1
100 %
13/9
69,2 %
10/9
90 %
 
PM2,5 17/17
100 %
            1/1
100 %
   
SNH4 2/2
100 %
                 
SNO3 2/2
100 %
                 
SO2 16/16
100 %
            3/1
33,3 %
   
SO4(2-) 2/2
100 %
                 
SPM               2/2
100 %
  2/-
0 %
Vysvětlivky
Zlomek vyjadřuje počet stanic registrovaných v daném roce / počet stanic splňujících podmínku NSV <= 40 dnů a MP >= 66 %, kde
NSV – nejdelší souvislý výpadek v roce
MP – minimální procento měření v roce