Tab. II.1.7 Procenta platných dat ze stanic s kontinuálním měřením, 2011

  ČESRAF ČEZ ČHMÚ ČHMÚ,
MSK
MOLO MPl MŠUM MÚTř MVM MZLl SMBrno SMPce,
ČHMÚ
SŠZE Žatec VČs ZÚ Praha ZÚ,
SMOva
BZN 1/-
0 %
  24/23
95,8 %
    1/1
100 %
    1/1
100 %
    1/1
100 %
         
CO     24/24
100 %
    3/3
100 %
        5/2
40 %
    1/1
100 %
3/3
100 %
   
EBZN 1/-
0 %
  3/2
66,7 %
          1/1
100 %
               
F0025-3200     1/-
0 %
                           
H2S                                 1/1
100 %
Hg0     1/-
0 %
                           
MPXY 1/-
0 %
              1/1
100 %
               
MXY     3/2
66,7 %
                           
NH3     3/2
66,7 %
                           
NO 1/1
100 %
14/14
100 %
82/81
98,8 %
2/2
100 %
  5/3
60 %
        4/4
100 %
1/1
100 %
1/-
0 %
1/1
100 %
7/4
57,1 %
  2/2
100 %
NO2 1/1
100 %
14/14
100 %
82/81
98,8 %
2/2
100 %
1/1
100 %
5/3
60 %
1/1
100 %
    1/1
100 %
4/4
100 %
1/1
100 %
1/-
0 %
1/1
100 %
7/4
57,1 %
  2/2
100 %
NOx 1/1
100 %
14/14
100 %
82/81
98,8 %
2/2
100 %
  5/3
60 %
        4/4
100 %
1/1
100 %
1/-
0 %
1/1
100 %
7/4
57,1 %
  2/2
100 %
O3     57/56
98,2 %
  1/1
100 %
3/3
100 %
1/1
100 %
    1/1
100 %
2/2
100 %
1/1
100 %
1/1
100 %
1/-
0 %
4/2
50 %
  2/2
100 %
OXY 1/-
0 %
  3/2
66,7 %
          1/1
100 %
               
PM1           1/1
100 %
        3/3
100 %
           
PM10   4/4
100 %
70/67
95,7 %
2/2
100 %
  5/5
100 %
  1/1
100 %
    5/5
100 %
  1/-
0 %
  11/10
90,9 %
1/1
100 %
2/2
100 %
PM2,5   1/1
100 %
29/26
89,7 %
2/2
100 %
  2/2
100 %
        3/3
100 %
    1/1
100%
    1/1
100 %
PXY     3/2
66,7 %
                1/1
100 %
         
SO2 1/1
100 %
14/14
100 %
67/60
89,6 %
2/2
100 %
1/1
100 %
5/5
100 %
1/1
100 %
    1/1
100 %
5/5
100 %
1/1
100 %
    6/3
50 %
  2/2
100 %
TLN 1/-
0 %
  24/19
79,2 %
    1/-
0 %
    1/1
100 %
    1/1
100 %
         

Vysvětlivky
Zlomek vyjadřuje počet stanic registrovaných v daném roce / počet stanic splňujících podmínku NSV <= 40 dnů a MP >= 66  %, kde
NSV – nejdelší souvislý výpadek v roce
MP – minimální procento měření v roce