Tab. II.1.6 Klasifikace stanic podle EoI

Typ stanice Typ oblasti Charakteristika oblasti
Dopravní (T) Městská (U) Obytná (R)
Průmyslová (I) Předměstská (S) Obchodní (C)
Pozaďová (B) Venkovská (R) Průmyslová (I)
        Zemědělská (A)
        Přírodní (N)
        Obytná/obchodní (RC)
        Obchodní/průmyslová (CI)
        Průmyslová/obytná (IR)
        Obytná/obchodní/průmyslová (RCI)
        Zemědělská/přírodní (AN)

Podrobnější rozčlenění pozaďových venkovských stanic do podkategorií