Tab. II.1.4 Přehled počtu lokalit podle lokalit, kde se měří základní znečišťující látky manuálními postupy v České republice, 2011

Zóna / aglomerace

 SO2  NO2  PM10  TK  SPM NOx
 ČHMÚ  ZÚ  ČHMÚ  ZÚ  ČHMÚ  ZÚ, KMon,
ČHMÚ+MSK
 ČHMÚ  ZÚ, ČHMÚ+MSK,
ZÚ+statutární město Ostrava
 ZÚ, ZÚ+statutární
město Ostrava
 ZÚ
Aglomerace Brno 1 3 2 4 2 1 2
Aglomerace Praha 1 1 6 2 6 1 7 1
Zóna Jihočeský kraj 2 2 3 2 1
Zóna Jihomoravský kraj 1 2 3 1 1
Zóna Karlovarský kraj 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
Zóna Královéhradecký kraj 3 3 6 1 1
Zóna Liberecký kraj 3 3 5 2 3 2
Aglomerace Moravskoslezský kraj 6 5 1 9 2 5 4 2
Zóna Olomoucký kraj 2 2 3 2 1 1
Zóna Pardubický kraj 4 4 5 2 2
Zóna Plzeňský kraj 2 2 3 1 2
Zóna Středočeský kraj 5 5 3 5 6 1 7
Zóna Ústecký kraj 4 1 4 3 10 5 3 4 2
Zóna Vysočina kraj 3 4 4 1 1 3 1
Zóna Zlínský kraj 1 1 2 2 1
Celkem 39 3 42 16 65 29 25 38 5 5
CELKEM 42 58 94 63 5 5
Vysvětlivky
KMon - komunální monitoring [Město Šumperk (1), Město Olomouc (1), Město Zlín (1), Město Valašské Meziříčí(2)]
ZÚ - Zdravotní ústav[vč. ZÚ Praha, HEL Cheb]
TK - Zahrnuje měření prvků: As, Cd, Pb, Cr, Ni, Be, Mn, Fe, Cu, Zn, V, Se.
MSK - Moravskoslezský kraj

Poznámky
Souběžné TK v PM10 a v PM2,5 a TK v PM10 a v SPM počítány jednou
ZÚ pouze agreg. 24h údaje: CO: Praha - 1 měření; ozon: Ústecký kraj – 1 měření
Na konkrétních stanicích může být program měření proti výše uvedeným výčtům omezen.