Tab. II.1.3 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří další znečišťující látky a doprovodné veličiny, AMS, Česká republika 2011

Zóna / aglomerace

 PM2.5  PM1 H2S  NH3  NV  Meteo
ČHMÚ  1Ostatní A  Město Plzeň,
Statutární město Brno
ZÚ,
Statutární město Ostrava
 ČHMÚ  ČHMÚ,
Město Plzeň
 ČHMÚ  2Ostatní B
Aglomerace Brno 1 3 3 1 5
Aglomerace Praha 7 6
Zóna Jihočeský kraj 2 3 1
Zóna Jihomoravský kraj 2 1 2
Zóna Karlovarský kraj 1 4 1
Zóna Královéhradecký kraj 1 4
Zóna Liberecký kraj 1 4
Aglomerace Moravskoslezský kraj 4 3 1 11 7
Zóna Olomoucký kraj 1 4
Zóna Pardubický kraj 1 1 1 2
Zóna Plzeňský kraj 2 1 1 1 3
Zóna Středočeský kraj 2 1 4 2
Zóna Ústecký kraj 3 1 1 1 13 11
Zóna Vysočina kraj 2 2
Zóna Zlínský kraj 1 3
Celkem  29 10 4 1 3 2 63 32
CELKEM 39 4 1 3 2 95

Vysvětlivky
1Ostatní A: ZÚ+Statutární město Ostrava, ČEZ, Město Plzeň, Statutární město Brno, Vápenka Čertovy schody a.s., ČHMÚ+Moravskoslezský kraj
2Ostatní B: ZÚ+Statutární město Ostrava, ČEZ, Město Plzeň, Statutární město Brno, Vápenka Čertovy schody a.s., ČHMÚ+Moravskoslezský kraj, ZÚ, MÚ Třinec, SŠZE Žatec, Česká rafinerská a.s., ČHMÚ+Statutární město Pardubice

NV - Měření počtu vozidels
Meteo -  Měření meteorologických prvků:
T10m - teplota 10 m nad terénem, T2m - teplota 2 m nad terénem, h - relativní vlhkost vzduchu, p - atmosférický tlak, RAIN - srážkový úhrn, GLRD - sluneční záření, WV- rychlost větru, WD - směr větru, WVm - krátkodobé maximum rychlosti větru, WDm - směr krátkodobého maxima větru.

Poznámka
Na konkrétních stanicích může být program měření proti výše uvedeným výčtům omezen.