Tab. II.1.2 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří základní znečišťující látky, AMS, Česká republika 2011 

Zóna / aglomerace  SO2  NO, NO2, NOx  PM10  O3  CO  BTX
 ČHMÚ  1Ostatní A  ČHMÚ  1Ostatní A, SŠZE Žatec, VČs  ČHMÚ  2Ostatní B  ČHMÚ  3Ostatní C  ČHMÚ  4Ostatní D  ČHMÚ CHMI  5Ostatní E
Aglomerace Brno 1 5 3 4 2 5 1 2 2 5 1
Aglomerace Praha 10 15 15 9 4 4
Zóna Jihočeský kraj 4 2 4 2 2 1 5 1 1 1 2
Zóna Jihomoravský kraj 2 2 2 1 2 1 1
Zóna Karlovarský kraj 3 1 4 1 4 1 2 1 1
Zóna Královéhradecký kraj 4 1 4 1 3 1 4 1 1 1 1
Zóna Liberecký kraj 5 4 3 3 1 1
Aglomerace Moravskoslezský kraj 11 6 12 6 11 5 7 2 2 4
Zóna Olomoucký kraj 3 2 4 2 4 1 3 2 1 1
Zóna Pardubický kraj 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1
Zóna Plzeňský kraj 2 6 2 7 1 7 2 4 1 4 1
Zóna Středočeský kraj 5 1 6 2 5 1 3 1 2 1 1 1
Zóna Ústecký kraj 13 10 15 11 12 5 9 1 3 4
Zóna Vysočina kraj 2 3 3 2 3 2 1
Zóna Zlínský kraj 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
Celkem 

67 37 82 39 70 32 57 16 24 12 24 4
CELKEM 104 121 102 73 36 28

Vysvětlivky
1Ostatní A: ZÚ, Město Plzeň, Statutární město Brno, ČHMÚ+Moravskoslezský kraj, ČEZ, Česká rafinerská a.s., Město Šumperk, Město Olomouc, Město Zlín, ČHMÚ+Statutární město Pardubice, ZÚ+Statutární město Ostrava
2Ostatní B: ZÚ (vč. ZÚ Praha), Město Plzeň, Statutární město Brno, SŠZE Žatec, MÚ Třinec, ČEZ, ZÚ+Statutární město Ostrava, ČHMÚ+Moravskoslezský kraj
3Ostatní C: ZÚ, Město Plzeň, Město Zlín, Město Šumperk, Město Olomouc, Statutární město Brno, SŠZE Žatec, Vápenka Čertovy schody a.s., ČHMÚ+Statutární město Pardubice, ZÚ+Statutární město Ostrava
4Ostatní D: ZÚ, Město Plzeň, Statutární město Brno, Vápenka Čertovy schody a.s
5Ostatní E: Česká rafinerská a.s., Město Plzeň, Město Valašské Meziříčí, ČHMÚ+Statutární město Pardubice

BTX Zahrnuje měření aromatických uhlovodíků:
benzen, toluen, etylbenzen, o-xylen, m-xylen, p-xylen, m,p-xylen.

Poznámka
Na konkrétních stanicích může být program měření proti výše uvedeným výčtům omezen.