Tab. II.1.10 Procenta dat ostatních měření, 2011

    ČHMÚ ČHMÚ, MSK MVM ZÚ Praha ZÚ, SMOva
PAH A 9/8
88.9 %
2/2
100 %
1/1
100 %
7/7
100 %
  2/1
50 %
PAH AC 1/1
100 %
  1/1
100 %
     
PAH ACL 1/1
100 %
         
PAH BaA 9/8
88,9 %
2/2
100 %
1/1
100 %
7/7
100 %
  2/2
100 %
PAH BbF 23/22
95,7 %
2/2
100 %
1/1
100 %
7/7
100 %
  2/2
100 %
PAH BghiPRL 23/22
95,7 %
2/2
100 %
1/1
100 %
7/7
100 %
  2/2
100 %
PAH BkF 23/22
95,7 %
2/2
100 %
1/1
100 %
7/7
100 %
  2/2
100 %
PAH COR 22/21
95,5 %
2/2
100 %
       
PAH DBahA 23/22
95,7 %
2/2
100 %
1/1
100 %
7/7
100 %
  2/2
100 %
PAH Fen 9/8
88,9 %
2/2
100 %
1/1
100 %
7/7
100 %
  2/1
50 %
PAH Fl 9/8
88,9 %
2/2
100 %
1/1
100 %
     
PAH Flu 9/8
88,9 %
2/2
100 %
1/1
100 %
7/7
100 %
  2/1
50 %
PAH HCB 1/1
100 %
         
PAH HCH 1/1
100 %
         
PAH Chry 9/8
88,9 %
2/2
100 %
1/1
100 %
7/7
100 %
  2/2
100 %
PAH I123cdP 23/22
95,7 %
2/2
100 %
1/1
100 %
7/7
100 %
  2/2
100 %
PAH N 1/1
100 %
         
PAH PAHs 9/8
88,9 %
2/2
100 %
1/1
100 %
7/7
100 %
  2/1
50 %
PAH PAHs_TEQ       7/7
100 %
  2/2
100 %
PAH Pyr 9/8
88,9 %
2/2
100 %
1/1
100 %
7/7
100 %
  2/1
50 %
PAH STYR           2/2
100 %
PCB alpha_HCH 1/1
100 %
         
PCB beta_HCH 1/-
0 %
         
PCB delta_HCH 1/-
0 %
         
PCB gamma_HCH 1/1
100 %
         
PCB PCB101 1/-
0 %
         
PCB PCB118 1/-
0 %
         
PCB PCB138 1/-
0 %
         
PCB PCB153 1/-
0 %
         
PCB PCB180 1/-
0 %
         
PCB PCB28 1/1
100 %
         
PCB PCB52 1/1
100 %
         
PCB PCBs 1/1
100 %
         
PCB PeCB 1/1
100 %
         
PCB pp_DDD 1/-
0 %
         
PCB pp_DDE 1/1
100 %
         
PCB pp_DDT 1/-
0 %
         
PRVKY Be       4/2
50 %
   
PRVKY Ca(2+) 1/-
0 %
         
PRVKY Cr 30/29
96,7 %
1/-
0 %
  24/21
87,5 %
11/11
100 %
4/-
0 %
PRVKY Cu 30/29
96,7 %
1/1
100 %
  5/3
60 %
   
PRVKY Fe 30/29
96,7 %
1/-
0 %
  4/2
50 %
   
PRVKY K(+) 1/-
0 %
         
PRVKY Mg(2+) 1/-
0 %
         
PRVKY Mn 30/29
96,7 %
1/1
100 %
  24/21
87,5 %
11/11
100 %
4/-
0 %
PRVKY Na(+) 1/-
0 %
         
PRVKY Se 30/29
96,7 %
1/-
0 %
       
PRVKY V 30/29
96,7 %
1/-
0 %
  4/2
50 %
   
PRVKY Zn 30/29
96,7 %
1/-
0 %
  2/2
100 %
   
VOC ACET 2/-
0 %
         
VOC CP 2/-
0 %
         
VOC DMB22 2/-
0 %
         
VOC DMB23 2/-
0 %
         
VOC EBZN 2/-
0 %
        2/2
100 %
VOC ETAN 2/-
0 %
         
VOC ETEN 2/-
0 %
         
VOC CHEX 2/-
0 %
         
VOC I_OKT 2/-
0 %
         
VOC IBUT 2/-
0 %
         
VOC IPEN 2/-
0 %
         
VOC ISOP 2/-
0 %
         
VOC MCPT 2/-
0 %
         
VOC METAN 2/-
0 %
         
VOC MH23 2/-
0 %
         
VOC MHP23 2/-
0 %
         
VOC MP23 2/-
0 %
         
VOC MPXY 2/-
0 %
         
VOC N_OKT 2/-
0 %
         
VOC NBUT 2/-
0 %
         
VOC NHEP 2/-
0 %
         
VOC NHEX 2/-
0 %
         
VOC NONN 2/-
0 %
         
VOC NPEN 2/-
0 %
         
VOC OXY 2/-
0 %
         
VOC PRPA 2/-
0 %
         
VOC PRPE 2/-
0 %
         
VOC SBUT 2/-
0 %
         
VOC SPTN 2/-
0 %
         
VOC TLN 2/-
0 %
        2/2
100 %
VOC XYs           2/2
100 %
Vysvětlivky
Zlomek vyjadřuje počet stanic registrovaných v daném roce / počet stanic splňujících podmínku NSV <= 40 dnů a MP> = 66 %, kde
NSV – nejdelší souvislý výpadek v roce
MP – minimální procento měření v roce