Tab. II.1.1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2011

Zóna / aglomerace  ČHMÚ  ZÚ  ČEZ  P+S  KMon SV  Celkem
Aglomerace Brno 6 2 5 13

Aglomerace Praha

15 6 21

Zóna Jihočeský kraj

8 2 10

Zóna Jihomoravský kraj

5 1 6

Zóna Karlovarský kraj

4 4 1 9

Zóna Královéhradecký kraj

9 1 10

Zóna Liberecký kraj

8 2 10

Aglomerace Moravskoslezský kraj

17 2 2 1 6 28

Zóna Olomoucký kraj

6 1 2 9

Zóna Pardubický kraj

5 2 1 1 9

Zóna Plzeňský kraj

5 2 5 12

Zóna Středočeský kraj

10 6 2 18

Zóna Ústecký kraj

17 5 10 1 33

Zóna Vysočina kraj

7 3 10

Zóna Zlínský kraj

4 4 8

Celkem  

126 39 14 3 17 7 206
Vysvětlivky
ZÚ - Zdravotní ústav [vč. ZÚ Praha (11), HEL Cheb (1)]
P+S - průmysl [ČESRAF (1), Vápenka Čertovy schody, a.s. (1)] + školství [SŠZE Žatec(1)]
KMon - komunální monitoring [MÚ Třinec (1), Město Plzeň (5), Město Šumperk (1), Město Olomouc (1), Město Zlín (1), Statutární město Brno(5), Město Valašské Meziříčí(1)]
SV - spoluvlastníci - ČHMÚ+Moravskoslezský kraj (4), ČHMÚ+Statutární město Pardubice (1), ZÚ+Statutární město Ostrava (2)