Tab. I.2.3 Ověřené emise CO2 ověřené a vykázané v systému ETS, 2005–2011 [Mt CO2]

Sektor 2005 2006  2007  2008 2009 2010 2011  % změna
20112010
Spalovací (energetická) zařízení 71,46 72,04 75,48 70,44 64,46 67,36 65,47 -2,82
Rafinace minerálních olejů 1,00 1,11 1,09 1,09 0,98 1,05 0,99 -6,24
Výroba surového železa a oceli 4,68 4,93 5,25 3,20 3,94 2,86 3,08 7,43
Výroba slínku (cementu) a vápna 3,56 3,83 4,34 4,06 3,21 3,14 3,51 11,64
Výroba skla a skelných vláken 0,77 0,77 0,76 0,82 0,62 0,66 0,63 -4,80
Výroba keramiky 0,72 0,69 0,74 0,65 0,48 0,41 0,44 9,13
Výroba celulózy, papíru a lepenky 0,27 0,26 0,17 0,13 0,09 0,08 0,07 -18,48
Celkové emise CO2 v EU ETS 82,45 83,62 87,83 80,40 73,78 75,58 74,19 -1,84
Celkové emise CO2 v ČR (dle NIS) 127,06 128,77 128,79 123,73 115,85 119,87
Podíl emisí CO2 z EU ETS (%) 64,90 64,94 68,20 64,98 63,69 63,05