Tab. I.2.1 Celkové emise skleníkových plynů v letech 1990, 1995, 2000, 2005–2010 [Mt CO2 ekv.]

Skleníkový plyn  1990  1995  2000  2005  2006  2007  2008  2009 2010
CO2 161,3 120,8 118,3 120,2 125,1 127,9 118,8 108,8 114,2
– z toho CO2 emise 165,1 128,2 125,9 127,1 128,8 128,8 123,7 115,8 119,9
– z toho CO2 propady v LULUCF1) -3,7 -7,3 -7,6 -6,8 -3,6 -0,9 -4,9 -7,0 -5,7
CH4 17,9 13,4 11,2 10,5 10,8 10,5 10,5 10,2 10,4
N2O 12,9 8,8 8,4 8,2 8,0 8,1 8,2 7,7 7,5
F-plyny 0,1 0,1 0,4 0,7 1,0 1,7 1,3 1,1 1,5
Celkem s LULUCF 192,2 143,1 138,3 139,6 145,0 148,1 138,9 127,9 133,6
Mezinárodní letecká doprava 0,6 0,6 0,6 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0

1) LULUCF – využívání krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví
Pozn.: Pro výpočet agregovaných emisí (CO2)ekv byly použity hodnoty radiačního potenciálu jednotlivých skleníkových plynů podle platné metodiky (např. pro CO2 = 1, CH4 = 21, N2O = 310). Inventarizace zahrnuje rovněž propady emisí v důsledku využívání krajiny, změn ve využití krajiny a lesnictví. Emise z mezinárodní letecké dopravy se vykazují zvlášť.