Tab. I.1.2 Celkové emise základních znečišťujících látek v roce 2011 – předběžné údaje

Kategorie zdrojů TZL SO2 NOx CO VOC NH3**
kt.rok-1 kt.rok-1 kt.rok-1 kt.rok-1 kt.rok-1 kt.rok-1
REZZO 1 8,0 142,1 111,5 146,2 18,3 0,4
REZZO 2 2,6 2,1 3,8 4,2 4,4 0,02
REZZO 3* 19,0 25,6 6,3 75,7 89,8 65,9
CELKEM stac. zdroje 29,6 169,8 121,6 226,1 112,5 66,3
REZZO 4 28,4 1,0 103,1 157,5 34,7 2,2
CELKEM 58,0 170,8 224,7 383,6 147,2 68,5

* včetně emisí TZL z chovů hospodářských zvířat (cca 3100 t) a stavební činnosti (cca 1 200 t)
** emise NH3 z chovů hospodářských zvířat a použití hnojiv uvedeny pouze v kategorii REZZO 3