Tab. II.4.2.20 Stanice měřící amoniak v ovzduší s uvedenými ročními průměrnými a maximálními 24hodinovými koncentracemi

KMPL  Lokalita  Okres  Vlastník  Měřicí
program
 Metoda
měření
 Klasifikace  Max. 24h
koncentrace
[μg.m-3]
 Roční
koncentrace
[μg.m-3]
EPAUA  Pardubice Dukla  Pardubice  ČHMÚ  AMS  CHLM  B/U/R  8.9  5.0
UMOMA  Most  Most  ČHMÚ  AMS  CHLM  B/U/R  15.5  2.4
BMISA  Mikulov-Sedlec  Břeclav  ČHMÚ  AMS  CHLM  B/R/A-REG  10.0  1.2