Tab. II.4.2.15 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací kadmia v ovzduší

KMPL Lokalita Okres Vlastník Měřicí program Metoda měření Klasifikace Roční
koncentrace
[ng.m-3]
LSOU0  Souš  Jablonec nad Nisou  ČHMÚ  TK-PM10  ICP-MS  B/R/N-REG  2.9
TOMHT  Ostrava-Mariánské Hory  Ostrava-město  ZÚ, SMOva  TK-SPM  XRF  I/U/IR  2.4
SPRO0  Příbram I.- nemocnice  Příbram  ZÚ Praha  TK-PM10  AAS  B/U/NR  2.3
TORET  Ostrava-Radvanice ZÚ  Ostrava-město  ZÚ, SMOva  TK-SPM  XRF  I/S/IR  2.3
JZNZ0  Ždár nad Sázavou  Žďár nad Sázavou  ZÚ  TK-PM10  AAS  B/U/RC  1.1
JJIZ0  Jihlava-Znojemská  Jihlava  ZÚ  TK-PM10  AAS  T/U/R  1.0
TOPR0  Ostrava-Přívoz  Ostrava-město  ČHMÚ  TK-PM10  ICP-MS  I/U/IR  1.0
PPLR0  Plzeň-Roudná  Plzeň-město  ZÚ  TK-PM10  AAS  B/U/R  1.0
TKAO0  Karviná-ZÚ  Karviná  ZÚ  TK-PM10  AAS  T/U/R  1.0
TOPR5  Ostrava-Přívoz  Ostrava-město  ČHMÚ  TK-PM2.5  ICP-MS  I/U/IR  0.9