Tab. II.4.2.14 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací olova v ovzduší

KMPL Lokalita Okres Vlastník Měřicí
program
Metoda
měření
Klasifikace Roční
koncentrace
[ng.m-3]
TORET  Ostrava-Radvanice ZÚ  Ostrava-město  ZÚ, SMOva  TK-SPM  XRF  I/S/IR  40.1
TOPR0  Ostrava-Přívoz  Ostrava-město  ČHMÚ  TK-PM10  ICP-MS  I/U/IR  34.2
SPRO0  Příbram I.- nemocnice  Příbram  ZÚ Praha  TK-PM10  AAS  B/U/NR  32.6
TOPR5  Ostrava-Přívoz  Ostrava-město  ČHMÚ  TK-PM2.5  ICP-MS  I/U/IR  31.4
TKAO0  Karviná-ZÚ  Karviná  ZÚ  TK-PM10  AAS  T/U/R  31.0
TOMHT  Ostrava-Mariánské Hory  Ostrava-město  ZÚ, SMOva  TK-SPM  XRF  I/U/IR  29.9
TOPO0  Ostrava-Poruba/ČHMÚ  Ostrava-město  ČHMÚ  TK-PM10  ICP-MS  B/S/R  21.4
TOPO5  Ostrava-Poruba/ČHMÚ  Ostrava-město  ČHMÚ  TK-PM2.5  ICP-MS  B/S/R  19.7
ASOKT  P8-Sokolovská  Praha 8  ZÚ Praha  TK-SPM  AAS  T/U/R  17.7
TKRN0  Krnov  Bruntál  ČHMÚ  TK-PM10  ICP-MS  B/S/ANR  17.5