Cílové imisní limity (TV) a dlouhodobé imisní cíle pro ochranu zdraví

Znečišťující látka Doba průměrování Mez pro posuzování
[μg.m-3]
Hodnota cílového imisního limitu
[μg.m-3]
TV
Termín dosažení TV Dlouhodobý imisní cíl
Dolní
LAT
Horní
UAT
O3  maximální denní 8h
 klouzavý průměr
   120  120,
 25x v průměru za 3 roky
 31.12.2009 120
Cd  kalendářní rok  0.002  0.003  0.005  31.12.2012
As  kalendářní rok  0.0024  0.0036  0.006  31.12.2012
Ni  kalendářní rok  0.010  0.014  0.020  31.12.2012
Benzo(a)pyren  kalendářní rok  0.0004  0.0006  0.001  31.12.2012