Tab. I.6 Měrné emise, 1990, 2000 a 2006

Kraj Plocha
[km2]
Rok TZL
[t.rok-1.km-2]
SO2
[t.rok-1.km-2]
NOx
[t.rok-1.km-2]
CO
[t.rok-1.km-2]
Praha 496  1990  28.0  72.7  23.6  69.0
 2000  5.26  3.98  27.62  68.38
 2006  4.76  4.60  19.20  45.17
Středočeský 11 014  1990  7.8  16.7  3.6  8.1
 2000  0.88  2.19  3.50  5.67
 2006  0.98  2.12  3.68  5.88
Jihočeský  10 056  1990  2.2  5.9  1.1  4.4
 2000  0.57  0.80  1.57  3.23
 2006  0.50  1.01  1.38  2.75
Plzeňský 7 561  1990  3.5  5.7  1.5  6.8
 2000  0.57  1.31  1.83  3.76
 2006  0.62  1.45  1.95  3.30
Karlovarský  3 314  1990  9.3  41.3  6.0  8.3
 2000  0.78  6.18  3.48  3.44
 2006  0.70  5.12  3.62  3.05
Ústecký 5 335  1990  21.3  154.2  33.9  21.6
 2000  0.98  15.85  12.43  6.27
 2006  1.03  13.43  13.19  5.19
Liberecký  3 163  1990  5.2  10.7  2.5  11.5
 2000  0.79  1.49  2.21  5.60
 2006  0.64  1.10  1.62  4.00
Královéhradecký 4 758  1990  6.2  10.8  5.3  15.9
 2000  0.73  1.56  2.40  5.53
 2006  0.72  1.72  2.01  4.23
Pardubický 4 518  1990  6.3  36.1  11.7  12.6
 2000  0.77  3.70  4.84  5.21
 2006  0.75  3.10  4.09  4.09
Vysočina 6 925  1990  2.4  4.7  1.9  8.3
 2000  0.48  0.54  1.77  3.32
 2006  0.76  0.44  2.12  3.85

Jihomoravský 


z toho Brno-město

7 066  1990  4.8  10.4  5.5  14.3
 2000  0.53  0.41  2.84  5.41
 2006  0.68  0.59  2.65  4.78
230  2006  3.97  0.77  16.18  33.21
Olomoucký 5 139  1990  6.0  9.1  3.3  12.5
 2000  0.65  1.15  2.75  5.15
 2006  0.66  1.13  2.30  3.98
Zlínský 3 964  1990  6.4  8.4  5.6  14.9
 2000  0.58  1.74  2.64  4.88
 2006  0.57  1.77  2.10  3.78
Moravskoslezský  5 554  1990  16.4  24.0  17.9  83.2
 2000  1.51  4.89  6.47  29.29
 2006  1.43  5.46  5.90  28.74
CELKEM  Česká republika 78 864  1990  7.2  23.5  7.0  16.2
 2000  0.77  2.85  3.71  6.84
 2006  0.80  2.67  3.55  6.10