Tab. I.5 Celkové emise těžkých kovů a POP v letech 1990–2005

Rok Těžké kovy* POP
Pb Cd Hg As Cr Cu Ni Se Zn PAH** PCB PCDD/F
t.rok-1 t.rok-1 t.rok-1 t.rok-1 t.rok-1 t.rok-1 t.rok-1 t.rok-1 t.rok-1 t.rok-1 kg.rok-1

g.rok-1

1990

 241.4

 4.3

 7.5

 

 

 

 

 

 

 33.2

 98.5

 267.5

1995

 203.7

 3.6

 7.4

 

 

 

 

 

 

 30.3

 84.4

 225.0

2000

 105.7

 2.9

 3.8

 

 

 

 

 

 

 22.1

 78.3

 183.7

2001

 46.7

 2.6

 3.3

 3.5

 12.4

 15.8

 15.5

 8.4

 155.6

 21.5

 77.0

 176.8

2002

 47.2

 2.7

 2.8

 6.4

 13.8

 20.0

 17.2

 9.7

 169.1

 24.4

 82.5

 177.3

2003

 39.4

 2.3

 1.8

 6.0

 13.8

 17.9

 16.1

 8.4

 166.2

 26.7

 84.6

 186.2

2004

 36.6

 2.4

 2.1

 5.8

 15.8

 18.8

 16.6

 9.8

 169.2

 24.4

 89.8

 187.3

2005

 47.1

 3.1

 3.8

 4.0

 14.0

 20.1

 17.2

 8.8

 165.9

 24.2

 82.3

 178.6

2006

 42.7

 3.2

 3.8

 2.6

 12.9

 18.1

 18.0

 8.0

 171.4

 17.1

 88.8

 174.8

* emise těžkých kovů pro roky 1990–2000 jsou přepočítávány
** suma emisí (benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, indeno[1,2,3 - c,d]pyren)