Tab. I.3 Celkové emise skleníkových plynů v letech 1990–2006 [Mt CO2ekv.]

Skleníkový plyn  1990  1995  2000  2001  2002  2003  2004  2005 2006  20072)
CO2

 159.8

 123.5

 119.3

 120.6

 117.0

 119.9

 120.5

 119.4

 124.4

 –

– z toho CO2 emise

 163.9

 131.1

 126.8

 128.3

 124.6

 125.9

 126.6

 125.9

 127.9

 133.7

– z toho CO2 propady v LULUCF1)

 -4.1

 -7.6

 -7.5

 -7.7

 -7.6

 -5.9

 -6.1

 -6.5

 -3.5

 –

CH4

 18.5

 13.7

 12.2

 12.3

 12.1

 11.8

 11.6

 11.7

 12.0

 11.9

N2O

 11.9

 8.1

 7.7

 7.9

 7.6

 7.2

 7.8

 7.5

 7.4

 7.4

F-plyny

 0.1

 0.1

 0.4

 0.6

 0.5

 0.7

 0.7

 0.7

 1.0

 1.0

Celkem s LULUCF

 190.3

 145.4

 139.6

 141.4

 137.3

 139.7

 140.6

 139.3

 144.8

 –

Mezinárodní letecká doprava

 0.6

 0.5

 0.6

 0.6

 0.7

 0.8

 1.0

 1.1

 1.1

 1.1

1) LULUCF – využívání krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví
2) Předběžný odhad emisí

Pozn.:
Pro výpočet agregovaných emisí (CO2)ekv byly použity hodnoty radiačního potenciálu jednotlivých skleníkových plynů podle platné metodiky (např. pro CO2 = 1, CH4 = 21, N2O = 310). Inventarizace zahrnuje rovněž propady emisí v důsledku využívání krajiny, změn ve využití krajiny a lesnictví. Emise z mezinárodní letecké dopravy se vykazují zvlášť.