Tab. I.2 Celkové emise základních znečišťujících látek v roce 2007 – předběžné údaje

Kategorie zdrojů TZL SO2 NOx CO VOC NH3
kt.rok-1 kt.rok-1 kt.rok-1 kt.rok-1 kt.rok-1 kt.rok-1
REZZO 1  12.3  189.6  142.8  184.8  19.3  15.0
REZZO 2  5.3  3.5  3.7  4.2  4.2  15.5
REZZO 3  19.4  22.6  9.5  71.7  103.7  30.3
CELKEM stac. zdroje  37.0  217.7  156.0  260.7  127.2  60.8
REZZO 4  31.1  0.6  125.6  236.2  51.6  2.5
CELKEM  68.1  218.1  281.6  496.9  178.8  63.3