Tab. I.1 Celkové emise základních znečišťujících látek v roce 2006 – konečné údaje

Kategorie zdrojů TZL SO2 NOx CO

VOC

NH3

kt.rok-1 % kt.rok-1 % kt.rok-1 % kt.rok-1 % kt.rok-1 % kt.rok-1 %
REZZO 1 12.1  19.7  181.0  85.9  139.5  49.6  157.4  32.6  19.2  10.7  15.0  23.6
REZZO 2 5.5  8.7  4.2  2.0  3.7  1.3  4.8  1.0  4.4  2.5  15.8  24.9
REZZO 3 20.2  24.5  25.0  11.8  10.1  3.6  76.6  15.8  101.7  56.7  30.2  47.6
CELKEM stac. zdroje 37.8  52.9  210.2  99.7  153.3  54.5  238.8  49.4  125.3  69.9  61.0  96.1
REZZO 4* 30.1  47.1  0.6  0.3  128.1  45.5  244.6  50.6  54.0  30.1  2.5  3.9
CELKEM 67.9  100  210.8  100  281.4  100  483.4  100  179.3  100  63.5  100
* včetně emisí z přeshraniční silniční dopravy a emisí TZL z chovů hospodářských zvířat