Tab. XIII.8 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NO2

KMPL Lokalita Okres Vlastník Metoda měření Klasifikace Roční koncentrace
[µg.m-3]
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) Praha 2 ČHMÚ CHLM T/U/RC 53,6
BBMSA Brno-Svatoplukova Brno-město SMBrno CHLM T/U/R 45,7
BBNVA Brno-Úvoz (hot spot) Brno-město ČHMÚ CHLM T/U/R 44,6
ASMIA Praha 5-Smíchov Praha 5 ČHMÚ CHLM T/U/RC 43,5
TOCBA Ostrava-Českobratrská (hot spot) Ostrava-město ČHMÚ CHLM T/U/CR 39,1
AVYNA Praha 9-Vysočany Praha 9 ČHMÚ CHLM T/U/CR 35,5
BBMZA Brno-Zvonařka Brno-město SMBrno CHLM T/U/C 33,2
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) Ústí nad Labem ČHMÚ CHLM T/U/RC 33,1
APRUA Praha 10-Průmyslová Praha 10 ČHMÚ CHLM T/U/IC 32,0
AKALA Praha 8-Karlín Praha 8 ČHMÚ CHLM T/U/C 32,0
BBMVA Brno-Výstaviště Brno-město SMBrno CHLM T/U/C 31,7
ZUHRA Uherské Hradiště Uherské Hradiště ČHMÚ CHLM T/U/RC 28,7
ZOTMA Otrokovice-město Zlín MOTRO CHLM T/U/RIC 28,2
BBNAA Brno-Masná Brno-město ZÚ-Ostrava CHLM B/U/CR 28,1
TKAOK Karviná-ZÚ Karviná ZÚ-Ostrava CHLM T/U/R 27,2
SBERA Beroun Beroun ČHMÚ CHLM T/U/RCI 26,6
AREPA Praha 1-n. Republiky Praha 1 ČHMÚ CHLM B/U/C 25,6
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady Praha 2 ČHMÚ CHLM B/U/NR 25,5
BBMLA Brno-Lány Brno-město SMBrno CHLM B/S/RN 25,2
TOPRA Ostrava-Přívoz Ostrava-město ČHMÚ CHLM I/U/IR 25,0