Tab. XIII.5 Přehled lokalit, kde byl v letech 2012-2016 překročen imisní limit pro roční průměrnou koncentraci PM10


KLOK
 
Lokalita Vlastník Klasifikace 2012 2013 20142015 2016
TBOM Bohumín ČHMÚ,MSK B/S/RI 52.6        
TCTN Český Těšín ČHMÚ B/U/R 46.1 44.7 43.4 36.5 32.9
TDCK Důl ČSA u Karviné ČHMÚ,MSK B/R/I-NCI 43.6        
THAR Havířov ČHMÚ B/U/R 44.3 44.9 41.6 36.2 32.9
TKAO Karviná-ZÚ ZÚ-Ostrava T/U/R 46.2 29.6 33.8    
TKAR Karviná ČHMÚ B/U/R 45.3 43.4 41.8 36.6 33.8
TOCB Ostrava-Českobratrská (hot spot) ČHMÚ T/U/CR 42.4 40.3 37.3 33.7  
TOFF Ostrava-Fifejdy ČHMÚ B/U/R 41.5 40.6 38.6 33.9 30.2
TOMH Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva I/U/IR 42.5 38.7 37.1 31.5 27.5
TOPR Ostrava-Přívoz ČHMÚ I/U/IR 44.0 43.7 42.1 36.3 32.9
TORE Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva I/S/IR 49.2   42.6 42.2 41.0
TORO Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva B/S/R   43.7 39.4 33.7 33.5
TORV Orlová ČHMÚ B/U/R 45.9 44.1 40.2 36.1 34.0
TOZR Ostrava-Zábřeh ČHMÚ B/U/R 40.9 45.7 42.2 31.8 29.6
TPEA Petrovice u Karviné OÚ ČHMÚ,MSK B/S/IR 59.7        
TSUN Šunychl ČEZ I/S/A   39.2 41.3 34.0 33.2
TVER Věřňovice ČHMÚ B/R/AI-NCI 56.3 47.0 48.0 41.6 39.7
ZZLT Zlín-Svit MZLl T/U/CR   34.9 45.3 41.7