Tab. X.3 Ověřené emise CO2 vykázané v systému ETS, 2005–2015 [Mt CO2 ekv.]

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 změna
2015/2014
[%]
Spalovací (energetická) zařízení 64,24 64,46 67,89 61,84 58,88 62,05 60,63 56,25 54,56 53,24 53,28 0,07
Rafinace minerálních olejů 1,00 1,11 1,09 1,09 0,98 1,05 0,99 0,95 0,82 0,91 0,93 1,29
Výroba surového železa a oceli 9,82 10,47 10,72 9,74 7,55 6,08 5,92 5,86 5,92 5,90 5,70 -3,39
Výroba slínku (cementu) a vápna 3,87 4,08 4,55 4,28 3,44 3,37 3,75 3,42 3,14 3,37 3,49 3,51
Výroba skla a skelných vláken 0,81 0,81 0,80 0,86 0,62 0,66 0,63 0,65 0,63 0,67 0,73 7,96
Výroba keramiky 0,73 0,69 0,74 0,65 0,49 0,43 0,47 0,45 0,43 0,40 0,40 -1,80
Výroba papíru a lepenky 0,64 0,69 0,70 0,61 0,64 0,65 0,59 0,59 0,50 0,48 0,48 -0,99
Celkové emise CO2 v EU ETS 82,45 83,62 87,83 80,40 73,78 75,58 74,19 69,31 67,71 66,70 66,63 -0,10
Celkové emise CO2 v ČR (dle NIS) 125,64 126,99 128,45 123,34 115,64 117,13 114,98 111,53 107,91 103,58 104,57 0,96
Podíl emisí CO2 z EU ETS (%) 65,63 65,85 68,38 65,18 63,80 64,53 64,52 62,15 62,75 64,39 63,72 -1,05