PŘEHLED VYOBRAZENÍ

Obr. 1 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví vybraných skupin látek, 2016
Obr. I.1 Významné staniční sítě sledování kvality venkovního ovzduší, 2016
Obr. I.2 Zóny a aglomerace pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Obr. II.1 Vývoj celkových emisí, 1990–2015
Obr. II.2 Produkce základních průmyslových výrobků, 1990–2015
Obr. II.3 Spotřeba paliv zdrojů REZZO 3, 1990–2016
Obr. III.1 Roční otopné sezóny v ČR vyjádřené v denostupních (D21) a jejich průměr za období 1990–2016
Obr. III.2 Roční chod denostupňů na území ČR v otopné sezóně 2016 (I–V, IX–XII) v porovnání s průměrem 1986–2015
Obr. III.3 Teplota, rozptylové podmínky a koncentrace PM10 a O3 v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2016
Obr. III.4 Roční chod procentuálního výskytu rozptylových podmínek na území ČR a v aglomeracích, 2016
Obr. IV.1.1 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, 2016
Obr. IV.1.2 Pole roční průměrné koncentrace PM10, 2016
Obr. IV.1.3 Počty překročení hodnoty imisního limitu pro 24hod. koncentrace PM10, 2016
Obr. IV.1.4 Pole roční průměrné koncentrace PM2,5, 2016
Obr. IV.1.5 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 na vybraných stanicích s klasifikací UB, SUB, I a T, 2006–2016
Obr. IV.1.6 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 na vybraných venkovských (R) stanicích, 2006–2016
Obr. IV.1.7 Roční průměrné koncentrace PM2,5 v ovzduší na vybraných stanicích, 2006–2016
Obr. IV.1.8 Podíl lokalit, kde došlo k překročení imisního limitu pro průměrnou 24hod. koncentraci PM10 a průměrnou roční koncentraci PM10 a PM2,5, 2000–2016
Obr. IV.1.9 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM10, 2012-2016
Obr. IV.1.10 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM2,5, 2012-2016
Obr. IV.1.11 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací PM10 (průměry pro daný typ stanice), 2016
Obr. IV.1.12 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací PM2,5 (průměry pro daný typ stanice), 2016
Obr. IV.1.13 Průměrné měsíční poměry PM2,5/PM10, 2016
Obr. IV.1.14 STrendy ročních charakteristik PM10 v České republice, 2000–2016
Obr. IV.1.15 Trendy ročních charakteristik PM2,5 v České republice, 2005–2016
Obr. IV.1.16 Trendy vybraných imisních charakteristik PM10 (index, rok 2000 = 100), 2000–2015 a PM2,5 (index, rok 2005 = 100), 2005–2016
Obr. IV.1.17 Podíl sektorů NFR na celkových emisích PM10, 2015
Obr. IV.1.18 Vývoj celkových emisí PM10, 2007–2015
Obr. IV.1.19 Podíl sektorů NFR na celkových emisích PM2,5, 2015
Obr. IV.1.20 Vývoj celkových emisí PM2,5, 2007–2015
Obr. IV.1.21 Emisní hustoty PM10 ze čtverců 5x5 km, 2015
Obr. IV.1.22 Emisní hustoty PM2,5 ze čtverců 5x5 km, 2015
Obr. IV.1.23 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Observatoř Košetice, 2016
Obr. IV.1.24 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Observatoř Košetice, 30. dubna 2016
Obr. IV.1.25 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Ústí nad Labem-město, 2016
Obr. IV.1.26 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Ostrava-Fifejdy, 2016
Obr. IV.1.27 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Věřňovice, 2016
Obr. IV.1.28 Roční variabilita chodu průměrných měsíčních hodnot EC a OC, Observatoř Košetice, 2016
Obr. IV.1.29 Měsíční variabilita průměrných denních hodnot BC, Ústí nad Labem, Křešín u Pacova, 2016
Obr. IV.1.30 Podíl sektorů NFR na celkových emisích BC, 2015
Obr. IV.1.31 Vývoj celkových emisí BC, 2007–2015
Obr. IV.2.1 Pole roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, 2016
Obr. IV.2.2 Roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu v ovzduší na vybraných stanicích, 2006–2016
Obr. IV.2.3 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzo[a]pyrenu, 2012–2016
Obr. IV.2.4 Trendy ročních charakteristik benzo[a]pyrenu v České republice, 2006–2016
Obr. IV.2.5 Srovnání koncentrací benzo[a]pyrenu v malých sídlech s lokalitou SSIM Brno-Líšeň, 25. 10. 2015– 3. 11. 2016
Obr. IV.2.6 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací benzo[a]pyrenu (průměry pro daný typ stanice), 2016
Obr. IV.2.7 Koncentrace benzo[a]pyrenu a částic PM10 na jednotlivých lokalitách v zimních měsících, 2012–2016
Obr. IV.2.8 Podíl sektorů NFR na celkových emisích benzo[a]pyrenu, 2015
Obr. IV.2.9 Vývoj celkových emisí benzo[a]pyrenu, 2007-2015
Obr. IV.2.10 Emisní hustoty benzo[a]pyrenu ze čtverců 5x5 km, 2015
Obr. IV.3.1 Pole roční průměrné koncentrace NO2, 2016
Obr. IV.3.2 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací NO2, 2012–2016
Obr. IV.3.3 Pole roční průměrné koncentrace NOx, 2016
Obr. IV.3.4 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací NO2 (průměry pro daný typ stanice), 2016
Obr. IV.3.5 Trendy ročních charakteristik NO2 a NOx v České republice, 2000–2016
Obr. IV.3.6 Trendy vybraných imisních charakteristik NO2 a NOx (index, rok 2000 = 100), 2000–2016
Obr. IV.3.7 19. nejvyšší hodinové koncentrace a roční průměrné koncentrace NO2 na vybraných stanicích, 2006-2016
Obr. IV.3.8 Roční průměrné koncentrace NOx na vybraných venkovských stanicích, 2006-2016
Obr. IV.3.9 Podíl sektorů NFR na celkových emisích NOx, 2015
Obr. IV.3.10 Vývoj celkových emisí NOx, 2007–2015
Obr. IV.3.11 Emisní hustoty oxidů dusíku ze čtverců 5x5 km, 2015
Obr. IV.4.1 Pole 26. nejvyššího maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2014-2016
Obr. IV.4.2 26. nejvyšší hodnoty maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrací přízemního ozonu v průměru za 3 roky na vybraných stanicích, 2006-2016
Obr. IV.4.3 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací max. 8hod. klouzavého průměru O3 (průměry pro daný typ stanice), 2016
Obr. IV.4.4 Pole hodnot expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016
Obr. IV.4.5 Počty překročení hodnoty imisního limitu pro maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2014-2016
Obr. IV.4.6 Trendy ročních charakteristik O3 v České republice, 2000–2016
Obr. IV.4.7 Trendy vybraných imisních charakteristik O3 (index, rok 2000 = 100), 2000–2016
Obr. IV.4.8 Hodnoty expozičního indexu AOT40 na vybraných stanicích, průměr za 5 let, 2006–2016
Obr. IV.4.9 Roční hodnoty expozičního indexu AOT40 na vybraných stanicích, 2016-2016
Obr. IV.5.1 Pole roční průměrné koncentrace benzenu, 2016
Obr. IV.5.2 Roční průměrné koncentrace benzenu na vybraných stanicích, 2006-2016
Obr. IV.5.3 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzenu, 2012-2016
Obr. IV.5.4 Trendy ročních charakteristik benzenu v České republice, 2005–2016
Obr. IV.6.1 Pole roční průměrné koncentrace kadmia v ovzduší, 2016
Obr. IV.6.2 Pole roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší, 2016
Obr. IV.6.3 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací kadmia, 2012-2016
Obr. IV.6.4 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací arsenu, 2012-2016
Obr. IV.6.5 Roční průměrné koncentrace olova v ovzduší na vybraných stanicích, 2006-2016
Obr. IV.6.6 Roční průměrné koncentrace kadmia v ovzduší na vybraných stanicích, 2006-2016
Obr. IV.6.7 Roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší na vybraných stanicích, 2006-2016
Obr. IV.6.8 Roční průměrné koncentrace niklu v ovzduší na vybraných stanicích, 2006-2016
Obr. IV.6.9 Trendy ročních charakteristik těžkých kovů v České republice, 2006–2016
Obr. IV.6.10 Podíl sektorů NFR na celkových emisích arsenu, 2015
Obr. IV.6.11 Vývoj celkových emisí arsenu, 2007-2015
Obr. IV.6.12 Podíl sektorů NFR na celkových emisích niklu, 2015
Obr. IV.6.13 Vývoj celkových emisí niklu, 2007-2015
Obr. IV.6.14 Podíl sektorů NFR na celkových emisích kadmia, 2015
Obr. IV.6.15 Vývoj celkových emisí kadmia, 2007-2015
Obr. IV.6.16 Podíl sektorů NFR na celkových emisích olova, 2015
Obr. IV.6.17 Vývoj celkových emisí olova, 2007-2015
Obr. IV.6.18 Emisní hustoty arsenu ze čtverců 5x5 km, 2015
Obr. IV.6.19 Emisní hustoty niklu ze čtverců 5x5 km, 2015
Obr. IV.6.20 Emisní hustoty kadmia ze čtverců 5x5 km, 2015
Obr. IV.6.21 Emisní hustoty olova ze čtverců 5x5 km, 2015
Obr. IV.7.1 Pole 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2, 2016
Obr. IV.7.2 4. nejvyšší 24hod. koncentrace a 25. nejvyšší hodinová koncentrace SO2 na vybraných stanicích, 2006-2016
Obr. IV.7.3 Trendy ročních charakteristik SO2 v České republice, 2000–2016
Obr. IV.7.4 Trendy vybraných imisních charakteristik SO2 (index, rok 2000 = 100), 2000–2016
Obr. IV.7.5 Pole roční průměrné koncentrace SO2, 2016
Obr. IV.7.6 Pole průměrné koncentrace SO2 v zimním období 2016/2017
Obr. IV.7.7 Roční průměrné koncentrace SO2 na vybraných venkovských stanicích, 2006-2016
Obr. IV.7.8 Zimní průměrné koncentrace SO2 na vybraných venkovských stanicích, 2006/2007–2016/2017
Obr. IV.7.9 Podíl sektorů NFR na celkových emisích SO2, 2015
Obr. IV.7.10 Vývoj celkových emisí SO2, 2007–2015
Obr. IV.7.11 Emisní hustoty oxidu siřičitého ze čtverců 5x5 km, 2015
Obr. IV.8.1 Maximální denní 8hod. klouzavé průměrné koncentrace CO na vybraných stanicích, 2006-2016
Obr. IV.8.2 Podíl sektorů NFR na celkových emisích CO, 2015
Obr. IV.8.3 Vývoj celkových emisí CO, 2007–2015
Obr. IV.8.4 Emisní hustoty oxidu uhelnatého ze čtverců 5x5 km, 2015
Obr. IV.9.1.1 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací VOC, 2016
Obr. IV.9.1.2 Podíl sektorů NFR na celkových emisích VOC, 2015
Obr. IV.9.1.3 Vývoj celkových emisí VOC, 2007–2015
Obr. V.1 Trendy ročních charakteristik SO2, NO2,CO (2000–2016) a benzenu (2006–2016) na městských a předměstských stanicích v aglomeracích
Obr. V.2 Trendy ročních charakteristik PM10 (2000–2016), PM2,5 (2005–2016) a benzo[a]pyrenu (2006–2016) na městských a předměstských stanicích v aglomeracích
Obr. V.1.1 Počet překročení 24hod. hodnoty imisního limitu PM10 a 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 na jednotlivých typech stanic, aglomerace Praha, 2007-2016
Obr. V.1.2 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 µg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, aglomerace Praha, 2016
Obr. V.1.3 Průměrné roční koncentrace PM2,5, aglomerace Praha, 2004-2016
Obr. V.1.4 Počty překročení hodnoty hodinového imisního limitu NO2 na dopravní stanici Praha 2-Legerova (hot spot), aglomerace Praha, 2003–2016
Obr. V.1.5 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, aglomerace Praha, 2000–2016
Obr. V.1.6 Počty překročení hodnoty imisního limitu O3 v průměru za tři roky, aglomerace Praha, 2006–2016
Obr. V.1.7 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Praha, 2016
Obr. V.1.8 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Praha, 2016
Obr. V.1.9 Emise vybraných znečišťujících látek v členění dle REZZO, aglomerace Praha
Obr. V.2.1 Průměrné roční koncentrace PM10 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Brno, 2010-2016
Obr. V.2.2 Průměrné roční koncentrace PM2,5, aglomerace Brno, 2010–2016
Obr. V.2.3 Počet překročení 24hod. hodnoty imisního limitu PM10 na vybraných lokalitách a 36. nejvyšší 24h koncentrace PM10 na jednotlivých typech stanic, aglomerace Brno, 2010–2016
Obr. V.2.4 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 µg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, aglomerace Brno, 2016
Obr. V.2.5 Průměrné roční koncentrace NO2 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Brno, 2010-2016
Obr. V.2.6 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, aglomerace Brno, 2010-2016
Obr. V.2.7 24. hod koncentrace benzo[a]pyrenu měřené v malých sídlech Jihomoravského kraje a v Brně, říjen 2016
Obr. V.2.8 Počet překročení imisního limitu O3 v průměru za 3 roky, aglomerace Brno, 2010-2015
Obr. V.2.9 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Brno, 2016
Obr. V.2.10 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Brno, 2016
Obr. V.2.11 Histogramy dopravních intenzit a stupňů, Brno-Svatoplukova, červenec–prosinec 2016
Obr. V.2.12 Závislost koncentrací NOx, PM10 a PM2,5 na intenzitě dopravy, Brno-Svatoplukova, červenec–prosinec 2016
Obr. V.2.13 Denní chod intenzity dopravy a koncentrací NOx, PM10 a PM2,5, Brno-Svatoplukova, červenec–prosinec 2016
Obr. V.3.1 Průměrné roční koncentrace PM10 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2006–2016
Obr. V.3.2 Průměrné roční koncentrace PM2,5, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2004–2016
Obr. V.3.3 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 µg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2016
Obr. V.3.4 Počet překročení 24hod. hodnoty imisního limitu PM10 na vybraných lokalitách a 36. nejvyšší 24h koncentrace PM10 na jednotlivých typech stanic, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2006–2016
Obr. V.3.5 Průměrné roční koncentrace NO2 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2006–2016
Obr. V.3.6 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2000–2016
Obr. V.3.7 Počty překročení hodnoty imisního limitu O3 v průměru za tři roky, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2006–2016
Obr. V.3.8 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2016
Obr. V.3.9 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2016
Obr. V.4.1 Poměrné zastoupení hodnot indexu kvality ovzduší vypočítaného na základě hodinových koncentrací NO2, PM10 a O3 na městských a předměstských automatizovaných stanicích, 2016
Obr. VI.1 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro PM10
Obr. VI.2 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro O3
Obr. VI.3 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro SO2
Obr. VI.4 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro NO2
Obr. VI.5 Smogové situace a regulace PM10 v oblastech SVRS, ve kterých byla vyhlášena alespoň jedna smogová situace, 2016
Obr. VI.6 Epizoda s vysokými koncentracemi PM10 v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bez Třinecka, leden 2016
Obr. VII.1 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu, 2016
Obr. VII.2 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu, 2016
Obr. VII.3 Překročení imisního limitu v České republice, % plochy, 2006–2016
Obr. VII.4 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO bez zahrnutí přízemního ozonu, 2016
Obr. VII.5 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO se zahrnutím přízemního ozonu, 2016
Obr. VIII.1 Vývoj emisí ve 28 členských státech Evropské unie, 2004–2015
Obr. VIII.2 Průměrné roční koncentrace PM2,5 v Evropě, 2014
Obr. VIII.3 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu v Evropě, 2013
Obr. VIII.4 Průměrné roční koncentrace NO2 v Evropě, 2014
Obr. VIII.5 Pole 93,2 percentilu denních maximálních 8hodinových koncentrací O3 v Evropě, 2014
Obr. IX.1 Staniční sítě sledování kvality atmosférických srážek a atmosférické depozice, 2016
Obr. IX.2 Pole mokré roční depozice síry (SO42- - S), 2016
Obr. IX.3 Pole suché roční depozice síry (SO2 - S), 2016
Obr. IX.4 Pole celkové roční depozice síry, 2016
Obr. IX.5 Pole podkorunové roční depozice síry, 2016
Obr. IX.6 Pole mokré roční depozice dusíku (NO3- - N), 2016
Obr. IX.7 Pole mokré roční depozice dusíku (NH4+ - N), 2016
Obr. IX.8 Pole celkové mokré roční depozice dusíku, 2016
Obr. IX.9 Pole suché roční depozice dusíku (NOx - N), 2016
Obr. IX.10 Pole celkové roční depozice dusíku, 2016
Obr. IX.11 Pole mokré roční depozice vodíkových iontů, 2016
Obr. IX.12 Pole suché roční depozice vodíkových iontů odpovídající depozici plynů SO2 a NOx, 2016
Obr. IX.13 Pole celkové roční depozice vodíkových iontů, 2016
Obr. IX.14 Pole mokré roční depozice chloridových iontů, 2016
Obr. IX.15 Pole mokré roční depozice olovnatých iontů, 2016
Obr. IX.16 Pole suché roční depozice olova, 2016
Obr. IX.17 Pole mokré roční depozice kademnatých iontů, 2016
Obr. IX.18 Pole suché roční depozice kadmia, 2016
Obr. IX.19 Pole mokré roční depozice nikelnatých iontů, 2016
Obr. IX.20 Vývoj roční depozice síry (SO42- - S, SO2 - S), oxidovaných forem dusíku (NO3- - N, NOx - N) a vodíku na plochu České republiky, 1995–2016
Obr. IX.21 Vývoj poměru koncentrací dusičnanů a síranů v atmosférických srážkách (vyjádřených jako µeq. l-1) na stanicích ČHMÚ během let 1998–2016
Obr. IX.22 Vývoj roční mokré depozice na vybraných stanicích, 1991–2016
Obr. X.1 Emise oxidu uhličitého v sektorovém členění, 1990–2015
Obr. X.2 Emise metanu v sektorovém členění, 1990–2015
Obr. X.3 Emise oxidu dusného v sektorovém členění, 1990–2015
Obr. X.4 Emise fluorovaných plynů, 1995–2015
Obr. X.5 Emise oxidu uhličitého z podniků registrovaných v EU ETS, 2005–2015
Obr. XI.1a Schéma vazeb ISKO na zdroje dat a kooperující systémy, 2016
Obr. XI.2 Vývoj monitoringu základních znečišťujících látek u vybraných organizací
Obr. XI.3 Kontejner AMS (ilustrační foto)
Obr. XI.4 Vzorkovač částic (ilustrační foto)
Obr. XI.5 Vážicí boxy (Centrální laboratoře imisí ČHMÚ Praha-Libuš, pobočky ČHMÚ v Brně a Ústí nad Labem)
Obr. XI.6 Elektronový mikroskop (pobočka ČHMÚ v Brně)
Obr. XI.7 X-ray fluorescenční spektrometr (pobočka ČHMÚ v Ostravě)
Obr. XII.1 Diagram znázorňující parametry variogramu a proloženou sférickou křivku
  Příloha III
Obr. 1 Větrná růžice, Praha 2-Riegerovy sady, 2016
Obr. 2 Koncentrační růžice PM10, Praha 2-Riegerovy sady, 2016
Obr. 3 Koncentrační růžice NO2, Praha 2-Riegerovy sady, 2016
Obr. 4 Sezonně členěné koncentrační růžice NO2, Praha 2-Riegerovy sady, 2016
Obr. 5 Koncentrační růžice O3, Praha 2-Riegerovy sady, 2016
Obr. 6 Teplotně členěné koncentrační růžice O3, Praha 2-Riegerovy sady, 2016
Obr. 7 Větrná růžice, Brno-Svatoplukova, 2016
Obr. 8 Koncentrační růžice PM10 a PM2,5, Brno-Svatoplukova, 2016
Obr. 9 Teplotně členěné koncentrační růžice PM10, Brno-Svatoplukova, 2016
Obr. 10 Sezonně členěné koncetrační růžice PM10, Brno-Svatoplukova, 2016
Obr. 11 Koncentrační růžice PM10, denní a roční chod, Brno-Svatoplukova, 2016
Obr. 12 Koncentrační růžice PM10 členěné dle intenzity dopravy, Brno-Svatoplukova, červenec–prosinec 2016
Obr. 13 Koncentrační růžice NO2 a NOx, Brno-Svatoplukova, 2016
Obr. 14 Koncentrační růžice NOx, denní a roční chod, Brno-Svatoplukova, 2016
Obr. 15 Koncentrační růžice NO2 členěné dle intenzity dopravy, Brno-Svatoplukova, červenec–prosinec 2016
Obr. 16 Větrná růžice, Ostrava-Fifejdy, 2016
Obr. 17 Koncentrační růžice PM10, Ostrava-Fifejdy, 2016
Obr. 18 Vážená koncentrační růžice PM10, Ostrava-Fifejdy, 2016
Obr. 19 Sezonně členěné koncentrační růžice PM10, Ostrava-Fifejdy, 2016
Obr. 20 Koncentrační růžice SO2, Ostrava-Fifejdy, 2016
Obr. 21 Vážená koncentrační růžice SO2, Ostrava-Fifejdy, 2016
Obr. 22 Teplotně členěné koncentrační růžice SO2, Ostrava-Fifejdy, 2016
Obr. 23 Koncentrační růžice NO2, Ostrava-Fifejdy, 2016
Obr. 24 Vážená koncentrační růžice NO2, Ostrava-Fifejdy, 2016
Obr. 25 Koncentrační růžice O3, Ostrava-Fifejdy, 2016
Obr. 26 Vážená koncentrační růžice O3, Ostrava-Fifejdy, 2016
Obr. 27 Teplotně členěně koncentrační růžice O3, Ostrava-Fifejdy, 2016