PŘÍLOHA III
KONCENTRAČNÍ RŮŽICE PRO AGLOMERACI PRAHA, BRNO A O/K/F-M

 


Obr. 1 Větrná růžice, Praha 2-Riegerovy sady, 2016


Obr. 2 Koncentrační růžice PM10, Praha 2-Riegerovy sady, 2016


Obr. 3 Koncentrační růžice NO2, Praha 2-Riegerovy sady, 2016


Obr. 4 Sezonně členěné koncentrační růžice NO2, Praha 2-Riegerovy sady, 2016


Obr. 5 Koncentrační růžice O3, Praha 2-Riegerovy sady, 2016


Obr. 6 Teplotně členěné koncentrační růžice O3, Praha 2-Riegerovy sady, 2016


Obr. 7 Větrná růžice, Brno-Svatoplukova, 2016


Obr. 8 Koncentrační růžice PM10 a PM2,5, Brno-Svatoplukova, 2016


Obr. 9 Teplotně členěné koncentrační růžice PM10, Brno-Svatoplukova, 2016


Obr. 10 Sezonně členěné koncentrační růžice PM10, Brno-Svatoplukova, 2016


Obr. 11 Koncentrační růžice PM10, denní a roční chod, Brno-Svatoplukova, 2016


Obr. 12 Koncentrační růžice PM10 členěné dle intenzity dopravy, Brno-Svatoplukova, červenec-prosinec 2016


Obr. 13 Koncentrační růžice NO2 a NOx, Brno-Svatoplukova, 2016


Obr. 14 Koncentrační růžice NOx, denní a roční chod, Brno-Svatoplukova, 2016


Obr. 15 Koncentrační růžice PM10 členěné dle intenzity dopravy, Brno-Svatoplukova, červenec-prosinec 2016


Obr. 16 Větrná růžice, Ostrava-Fifejdy, 2016


Obr. 17 Koncentrační růžice PM10, Ostrava-Fifejdy, 2016


Obr. 18 Vážená koncentrační růžice PM10, Ostrava-Fifejdy, 2016


Obr. 19 Sezonně členěné koncentrační růžice PM10, Ostrava-Fifejdy, 2016


Obr. 20 Koncentrační růžice SO2, Ostrava-Fifejdy, 2016


Obr. 21 Vážená koncentrační růžice SO2, Ostrava-Fifejdy, 2016


Obr. 22 Teplotně členěné koncentrační růžice SO2, Ostrava-Fifejdy, 2016


Obr. 23 Koncentrační růžice NO2, Ostrava-Fifejdy, 2016


Obr. 24 Vážená koncentrační růžice NO2, Ostrava-Fifejdy, 2016


Obr. 25 Koncentrační růžice O3, Ostrava-Fifejdy, 2016


Obr. 26 Vážená koncentrační růžice O3, Ostrava-Fifejdy, 2016


Obr. 27 Teplotně členěné koncentrační růžice O3, Ostrava-Fifejdy, 2016