Celková redakce ročenky:

   L. Paličková

I. ÚVOD

   B. Kotlík, L. Paličková, J. Sládeček, L. Vlasáková

II. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

   P. Machálek, M. Modlík

III. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY

   H. Škáchová, O. Vlček

IV. KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

   V. Bäumelt, A. Holubová Šmejkalová, J. Horálek, I. Hůnová, B. Krejčí, M. Modlík, L. Paličková,
   H. Plachá, M. Schreiberová, R. Skeřil, J. Sládeček, M. Váňa, V. Volná

V. AGLOMERACE

   B. Krejčí, P. Machálek, M. Modlík, L. Paličková, R. Skeřil, J. Sládeček, H. Škáchová, V. Volná

VI. SMOGOVÝ VAROVNÝ A REGULAČNÍ SYSTÉM

   R. Juras, H. Škáchová, O. Vlček

VII. OBLASTI S PŘEKROČENÍM IMISNÍCH LIMITŮ

   M. Schreiberová

VIII. EVROPSKÝ KONTEXT

   J. Horálek, M. Váňa

IX. ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

   V. Bäumelt, I. Hůnová, P. Kurfürst

X. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

   B. Ondrušová, E. Krtková

XI. HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

   V. Novák, R. Skeřil, J. Sládeček

XII. TVORBA MAP ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

   J. Horálek

Příloha I - Podrobná specifikace prezentovaných imisních map

   J. Horálek, M. Schreiberová

Příloha II - Ovlivnění měření na stanic

   V. Novák, Š. Rychlík, J. Schovánková

Příloha III - Koncentrační růžice pro aglomerace Praha, Brno a O/K/F-M

   B. Krejčí, L. Paličková, R. Skeřil, J. Sládeček, H. Škáchová, V. Volná

Překlad:

   M. Štulík

Jazyková korektura:

   E. Vacková

Technická spolupráce, odborné konzultace:

   I. Hůnová, L. Kolářová, J. Macoun, V. Novák, P. Novotný, H. Plachá, J. Schovánková, J. Sládeček,
R. Srněnský, F. Šopko, A. Valeriánová, O. Vlček


© ČHMÚ 2017