PŘEHLED VYOBRAZENÍ

Obr. 1 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví vybraných skupin látek, 2015
Obr. I.1 Významné staniční sítě sledování kvality venkovního ovzduší, 2015
Obr. I.2 Zóny a aglomerace pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Obr. II.1 Vývoj celkových emisí, 1990–2001
Obr. II.2 Vývoj celkových emisí, 2002–2014
Obr. II.3 Produkce základních průmyslových výrobků, 1990–2014
Obr. II.4 Spotřeba paliv zdrojů REZZO 3, 1990–2015
Obr. III.1 Roční otopné sezóny v ČR vyjádřené v denostupních (D21) a jejich průměr za období 1985–2014
Obr. III.2 Roční chod denostupňů na území ČR v otopné sezóně 2015 (I–V, IX–XII) v porovnání s průměrem 1985–2014
Obr. III.3 Teplota, rozptylové podmínky a koncentrace PM10 a O3 v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2015
Obr. III.4 Roční chod procentuálního výskytu rozptylových podmínek na území ČR a v aglomeracích, 2015
Obr. IV.1.1 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, 2015
Obr. IV.1.2 Pole roční průměrné koncentrace PM10, 2015
Obr. IV.1.3 Počty překročení hodnoty imisního limitu pro 24hod. koncentrace PM10, 2015
Obr. IV.1.4 Pole roční průměrné koncentrace PM2,5, 2015
Obr. IV.1.5 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 na vybraných stanicích s klasifikací UB, SUB, I a T, 2005–2015
Obr. IV.1.6 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 na vybraných venkovských (R) stanicích, 2005–2015
Obr. IV.1.7 Roční průměrné koncentrace PM2,5 v ovzduší na vybraných stanicích, 2005–2015
Obr. IV.1.8 Podíl lokalit, kde došlo k překročení imisního limitu pro průměrnou 24hod. koncentraci PM10 a průměrnou roční koncentraci PM10 a PM2,5, 2000–2015
Obr. IV.1.9 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM10, 2011-2015
Obr. IV.1.10 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM2,5, 2011-2015
Obr. IV.1.11 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací PM10 (průměry pro daný typ stanice), 2015
Obr. IV.1.12 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací PM2,5 (průměry pro daný typ stanice), 2015
Obr. IV.1.13 Průměrné měsíční poměry PM2,5/PM10, 2015
Obr. IV.1.14 STrendy ročních charakteristik PM10 v České republice, 2000–2015
Obr. IV.1.15 Trendy ročních charakteristik PM2,5 v České republice, 2005–2015
Obr. IV.1.16 Trendy vybraných imisních charakteristik PM10 (index, rok 2000 = 100), 2000–2015 a PM2,5 (index, rok 2005 = 100), 2005–2015
Obr. IV.1.17 Podíl sektorů NFR na celkových emisích PM10, 2014
Obr. IV.1.18 Vývoj celkových emisí PM10, 2007–2014
Obr. IV.1.19 Podíl sektorů NFR na celkových emisích PM2,5, 2014
Obr. IV.1.20 Vývoj celkových emisí PM2,5, 2007–2014
Obr. IV.1.21 Emisní hustoty PM10 ze čtverců 5x5 km, 2014
Obr. IV.1.22 Emisní hustoty PM2,5 ze čtverců 5x5 km, 2014
Obr. IV.1.23 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Observatoř Košetice, 2015
Obr. IV.1.24 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Observatoř Košetice, 30. dubna 2015
Obr. IV.1.25 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Ústí nad Labem-město, 2015
Obr. IV.1.26 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Ostrava-Fifejdy, 2015
Obr. IV.1.27 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Ostrava-Poruba, 2015
Obr. IV.1.28 Průměrné měsíční koncentrace EC a OC na Observatoři Košetice, 2009–2014
Obr. IV.1.29 Průměrné měsíční denní chody koncentrací BC na stanicích Ústí nad Labem a Křešín u Pacova, 2015
Obr. IV.1.30 Podíl sektorů NFR na celkových emisích BC, 2014
Obr. IV.2.1 Pole roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, 2015
Obr. IV.2.2 Roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu v ovzduší na vybraných stanicích, 2005–2015
Obr. IV.2.3 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzo[a]pyrenu, 2011–2015
Obr. IV.2.4 Trendy ročních charakteristik benzo[a]pyrenu v České republice, 2006–2015
Obr. IV.2.5 Srovnání koncentrací benzo[a]pyrenu v malých sídlech Jihomoravského kraje s lokalitami v aglomeracích Brno a O/K/F-M, 25. 10. – 8. 11. 2015
Obr. IV.2.6 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací benzo[a]pyrenu (průměry pro daný typ stanice), 2015
Obr. IV.2.7 Koncentrace benzo[a]pyrenu a částic PM10 na jednotlivých lokalitách v zimních měsících, 2011–2015
Obr. IV.2.8 Podíl sektorů NFR na celkových emisích benzo[a]pyrenu, 2014
Obr. IV.2.9 Vývoj celkových emisí benzo[a]pyrenu, 2007-2014
Obr. IV.2.10 Emisní hustoty benzo[a]pyrenu ze čtverců 5x5 km, 2014
Obr. IV.3.1 Pole roční průměrné koncentrace NO2, 2015
Obr. IV.3.2 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací NO2, 2011–2015
Obr. IV.3.3 Pole roční průměrné koncentrace NOx, 2015
Obr. IV.3.4 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací NO2 (průměry pro daný typ stanice), 2015
Obr. IV.3.5 Trendy ročních charakteristik NO2 a NOx v České republice, 2000–2015
Obr. IV.3.6 Trendy vybraných imisních charakteristik NO2 a NOx (index, rok 2000 = 100), 2000–2015
Obr. IV.3.7 19. nejvyšší hodinové koncentrace a roční průměrné koncentrace NO2 na vybraných stanicích, 2005-2015
Obr. IV.3.8 Roční průměrné koncentrace NOx na vybraných venkovských stanicích, 2005-2015
Obr. IV.3.9 Podíl sektorů NFR na celkových emisích NOx, 2014
Obr. IV.3.10 Vývoj celkových emisí NOx, 2007–2014
Obr. IV.3.11 Emisní hustoty oxidů dusíku ze čtverců 5x5 km, 2014
Obr. IV.4.1 Pole 26. nejvyššího maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2013-2015
Obr. IV.4.2 26. nejvyšší hodnoty maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrací přízemního ozonu v průměru za 3 roky na vybraných stanicích, 2005-2015
Obr. IV.4.3 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací max. 8hod. klouzavého průměru O3 (průměry pro daný typ stanice), 2015
Obr. IV.4.4 Pole hodnot expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2011–2015
Obr. IV.4.5 Počty překročení hodnoty imisního limitu pro maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2013-2015
Obr. IV.4.6 Trendy ročních charakteristik O3 v České republice, 2000–2015
Obr. IV.4.7 Trendy vybraných imisních charakteristik O3 (index, rok 2000 = 100), 2000–2015
Obr. IV.4.8 Hodnoty expozičního indexu AOT40 na vybraných stanicích, průměr za 5 let, 2005–2015
Obr. IV.4.9 Roční hodnoty expozičního indexu AOT40 na vybraných stanicích, 2011-2015
Obr. IV.5.1 Pole roční průměrné koncentrace benzenu, 2015
Obr. IV.5.2 Roční průměrné koncentrace benzenu na vybraných stanicích, 2005-2015
Obr. IV.5.3 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzenu, 2011-2015
Obr. IV.5.4 Trendy ročních charakteristik benzenu v České republice, 2005–2015
Obr. IV.6.1 Pole roční průměrné koncentrace kadmia v ovzduší, 2015
Obr. IV.6.2 Pole roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší, 2015
Obr. IV.6.3 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací kadmia, 2011-2015
Obr. IV.6.4 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací arsenu, 2011-2015
Obr. IV.6.5 Roční průměrné koncentrace olova v ovzduší na vybraných stanicích, 2005-2015
Obr. IV.6.6 Roční průměrné koncentrace kadmia v ovzduší na vybraných stanicích, 2005-2015
Obr. IV.6.7 Roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší na vybraných stanicích, 2005-2015
Obr. IV.6.8 Roční průměrné koncentrace niklu v ovzduší na vybraných stanicích, 2005-2015
Obr. IV.6.9 Trendy ročních charakteristik těžkých kovů v České republice, 2006–2015
Obr. IV.6.10 Podíl sektorů NFR na celkových emisích arsenu, 2014
Obr. IV.6.11 Vývoj celkových emisí arsenu, 2007-2014
Obr. IV.6.12 Podíl sektorů NFR na celkových emisích niklu, 2014
Obr. IV.6.13 Vývoj celkových emisí niklu, 2007-2014
Obr. IV.6.14 Podíl sektorů NFR na celkových emisích kadmia, 2014
Obr. IV.6.15 Vývoj celkových emisí kadmia, 2007-2014
Obr. IV.6.16 Podíl sektorů NFR na celkových emisích olova, 2014
Obr. IV.6.17 Vývoj celkových emisí olova, 2007-2014
Obr. IV.6.18 Emisní hustoty arsenu ze čtverců 5x5 km, 2014
Obr. IV.6.19 Emisní hustoty niklu ze čtverců 5x5 km, 2014
Obr. IV.6.20 Emisní hustoty kadmia ze čtverců 5x5 km, 2014
Obr. IV.6.21 Emisní hustoty olova ze čtverců 5x5 km, 2014
Obr. IV.7.1 Pole 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2, 2015
Obr. IV.7.2 4. nejvyšší 24hod. koncentrace a 25. nejvyšší hodinová koncentrace SO2 na vybraných stanicích, 2005-2015
Obr. IV.7.3 Trendy ročních charakteristik SO2 v České republice, 2000–2015
Obr. IV.7.4 Trendy vybraných imisních charakteristik SO2 (index, rok 2000 = 100), 2000–2015
Obr. IV.7.5 Pole roční průměrné koncentrace SO2, 2015
Obr. IV.7.6 Pole průměrné koncentrace SO2 v zimním období 2015/2016
Obr. IV.7.7 Roční průměrné koncentrace SO2 na vybraných venkovských stanicích, 2005-2015
Obr. IV.7.8 Zimní průměrné koncentrace SO2 na vybraných venkovských stanicích, 2005/2006–2015/2016
Obr. IV.7.9 Podíl sektorů NFR na celkových emisích SO2, 2014
Obr. IV.7.10 Vývoj celkových emisí SO2, 2007–2014
Obr. IV.7.11 Emisní hustoty oxidu siřičitého ze čtverců 5x5 km, 2014
Obr. IV.8.1 Maximální denní 8hod. klouzavé průměrné koncentrace CO na vybraných stanicích, 2005-2015
Obr. IV.8.2 Podíl sektorů NFR na celkových emisích CO, 2014
Obr. IV.8.3 Vývoj celkových emisí CO, 2007–2014
Obr. IV.8.4 Emisní hustoty oxidu uhelnatého ze čtverců 5x5 km, 2014
Obr. IV.9.1.1 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací VOC, 2015
Obr. IV.9.1.2 Podíl sektorů NFR na celkových emisích VOC, 2014
Obr. IV.9.1.3 Vývoj celkových emisí VOC, 2007–2014
Obr. IV.9.2.1 Podíl sektorů NFR na celkových emisích NH3, 2014
Obr. IV.9.2.2 Vývoj celkových emisí NH3, 2007–2014
Obr. IV.9.3.1 Podíl sektorů NFR na celkových emisích rtuti, 2014
Obr. IV.9.3.2 Vývoj celkových emisí rtuti, 2007-2014
Obr. V.1 Trendy ročních charakteristik SO2, NO2,CO (2000–2015) a benzenu (2005–2015) na městských a předměstských stanicích v aglomeracích
Obr. V.2 Trendy ročních charakteristik PM10 (2000–2015), PM2,5 (2005–2015) a benzo[a]pyrenu (2006–2015) na městských a předměstských stanicích v aglomeracích
Obr. V.1.1 Počet překročení 24hod. hodnoty imisního limitu PM10 a 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 na jednotlivých typech stanic, aglomerace Praha, 2007-2015
Obr. V.1.2 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 µg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, aglomerace Praha, 2015
Obr. V.1.3 Průměrné roční koncentrace PM2,5, aglomerace Praha, 2005-2015
Obr. V.1.4 Počty překročení hodnoty hodinového imisního limitu NO2 na dopravní stanici Praha 2-Legerova (hot spot), aglomerace Praha, 2003–2015
Obr. V.1.5 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, aglomerace Praha, 2000–2015
Obr. V.1.6 Počty překročení hodnoty imisního limitu O3 v průměru za tři roky, aglomerace Praha, 2006–2015
Obr. V.1.7 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Praha, 2015
Obr. V.1.8 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Praha, 2015
Obr. V.1.9 Emise vybraných znečišťujících látek v členění dle REZZO, aglomerace Praha
Obr. V.2.1 Průměrné roční koncentrace PM10 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Brno, 2010-2015
Obr. V.2.2 Průměrné roční koncentrace PM2,5, aglomerace Brno, 2010–2015
Obr. V.2.3 Počet překročení 24hod. hodnoty imisního limitu PM10 na vybraných lokalitách a 36. nejvyšší 24h koncentrace PM10 na jednotlivých typech stanic, aglomerace Brno, 2010–2015
Obr. V.2.4 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 µg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, aglomerace Brno, 2015
Obr. V.2.5 Průměrné roční koncentrace NO2 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Brno, 2010-2015
Obr. V.2.6 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, aglomerace Brno, 2010-2015
Obr. V.2.7 Koncentrace benzo[a]pyrenu během epizody nepříznivých rozptylových podmínek, aglomerace Brno, listopad 2015
Obr. V.2.8 Počet překročení imisního limitu O3 v průměru za 3 roky, aglomerace Brno, 2010-2015
Obr. V.2.9 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Brno, 2015
Obr. V.2.10 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Brno, 2015
Obr. V.3.1 Průměrné roční koncentrace PM10 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2006–2015
Obr. V.3.2 Průměrné roční koncentrace PM2,5, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2004–2015
Obr. V.3.3 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 µg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2015
Obr. V.3.4 Počet překročení 24hod. hodnoty imisního limitu PM10 na vybraných lokalitách a 36. nejvyšší 24h koncentrace PM10 na jednotlivých typech stanic, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2006–2015
Obr. V.3.5 Průměrné roční koncentrace NO2 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2006–2015
Obr. V.3.6 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2000–2015
Obr. V.3.7 Počty překročení hodnoty imisního limitu O3 v průměru za tři roky, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2006–2015
Obr. V.3.8 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2015
Obr. V.3.9 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2015
Obr. V.4.1 Poměrné zastoupení hodnot indexu kvality ovzduší vypočítaného na základě hodinových koncentrací NO2, PM10 a O3 na městských a předměstských automatizovaných stanicích, 2015
Obr. VI.1 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro PM10
Obr. VI.2 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro O3
Obr. VI.3 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro SO2
Obr. VI.4 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro NO2
Obr. VI.5 Smogové situace a regulace PM10 v oblastech SVRS, ve kterých byla vyhlášena alespoň jedna smogová situace, 2015
Obr. VI.6 Epizoda s vysokými koncentracemi SO2 v Ústeckém kraji, listopad 2015
Obr. VI.7 Epizoda s vysokými koncentracemi ozonu na stanici Praha-Libuš, srpen-září 2015
Obr. VI.8 Epizody s vysokými koncentracemi PM10 v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bez Třinecka, říjen-listopad 2015
Obr. VII.1 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu, 2015
Obr. VII.2 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu, 2015
Obr. VII.3 Překročení imisního limitu v České republice, % plochy, 2006–2015
Obr. VII.4 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO bez zahrnutí přízemního ozonu, 2015
Obr. VII.5 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO se zahrnutím přízemního ozonu, 2015
Obr. VIII.1 Vývoj koncentrací PM10, O3 a NO2 přepočtených podle počtu obyvatel ve městech ve 28 členských státech Evropské unie, 2004-2013
Obr. VIII.2 Průměrné roční koncentrace PM2,5 v Evropě, 2013
Obr. VIII.3 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu v Evropě, 2013
Obr. VIII.4 Průměrné roční koncentrace NO2 v Evropě, 2013
Obr. VIII.5 26. nejvyšší denní maximální 8hodinové koncentrace O3 v Evropě, 2013
Obr. IX.1 Staniční sítě sledování kvality atmosférických srážek a atmosférické depozice, 2015
Obr. IX.2 Pole mokré roční depozice síry (SO42- - S), 2015
Obr. IX.3 Pole suché roční depozice síry (SO2 - S), 2015
Obr. IX.4 Pole celkové roční depozice síry, 2015
Obr. IX.5 Pole podkorunové roční depozice síry, 2015
Obr. IX.6 Pole mokré roční depozice dusíku (NO3- - N), 2015
Obr. IX.7 Pole mokré roční depozice dusíku (NH4+ - N), 2015
Obr. IX.8 Pole celkové mokré roční depozice dusíku, 2015
Obr. IX.9 Pole suché roční depozice dusíku (NOx - N), 2015
Obr. IX.10 Pole celkové roční depozice dusíku, 2015
Obr. IX.11 Pole mokré roční depozice vodíkových iontů, 2015
Obr. IX.12 Pole suché roční depozice vodíkových iontů odpovídající depozici plynů SO2 a NOx, 2015
Obr. IX.13 Pole celkové roční depozice vodíkových iontů, 2015
Obr. IX.14 Pole mokré roční depozice chloridových iontů, 2015
Obr. IX.15 Pole mokré roční depozice olovnatých iontů, 2015
Obr. IX.16 Pole suché roční depozice olova, 2015
Obr. IX.17 Pole mokré roční depozice kademnatých iontů, 2015
Obr. IX.18 Pole suché roční depozice kadmia, 2015
Obr. IX.19 Pole mokré roční depozice nikelnatých iontů, 2015
Obr. IX.20 Vývoj roční depozice síry (SO42- - S, SO2 - S), oxidovaných forem dusíku (NO3- - N, NOx - N) a vodíku na plochu České republiky, 1995–2015
Obr. IX.21 Vývoj poměru koncentrací dusičnanů a síranů v atmosférických srážkách (vyjádřených jako µeq. l-1) na stanicích ČHMÚ během let 1998–2015
Obr. IX.22 Vývoj roční mokré depozice na vybraných stanicích, 1991–2015
Obr. X.1 Emise oxidu uhličitého v sektorovém členění, 1990–2014
Obr. X.2 Emise metanu v sektorovém členění, 1990–2014
Obr. X.3 Emise oxidu dusného v sektorovém členění, 1990–2014
Obr. X.4 Emise fluorovaných plynů, 1995–2014
Obr. X.5 Emise oxidu uhličitého z podniků registrovaných v EU ETS, 2005–2014
Obr. XI.1a Schéma vazeb ISKO na zdroje dat a kooperující systémy, 2015
Obr. XI.2 Vývoj monitoringu základních znečišťujících látek u vybraných organizací
Obr. XI.3 Kontejner AMS (ilustrační foto)
Obr. XI.4 Vzorkovač částic (ilustrační foto)
Obr. XI.5 Vážicí boxy (Centrální laboratoře imisí ČHMÚ Praha-Libuš, pobočky ČHMÚ v Brně a Ústí nad Labem)
Obr. XI.6 Elektronový mikroskop (pobočka ČHMÚ v Brně)
Obr. XI.7 X-ray fluorescenční spektrometr (pobočka ČHMÚ v Ostravě)
Obr. XII.1 Diagram znázorňující parametry variogramu a proloženou sférickou křivku
  Příloha III
Obr. 1 Větrná růžice, Praha 2-Riegerovy sady, 2015
Obr. 2 Koncentrační růžice PM10, Praha 2-Riegerovy sady, 2015
Obr. 3 Koncentrační růžice NO2, Praha 2-Riegerovy sady, 2015
Obr. 4 Sezonně členěné koncentrační růžice NO2, Praha 2-Riegerovy sady, 2015
Obr. 5 Koncentrační růžice O3, Praha 2-Riegerovy sady, 2015
Obr. 6 Sezonně členěné koncentrační růžice O3, Praha 2-Riegerovy sady, 2015
Obr. 7 Větrná růžice, Brno-Tuřany, 2015
Obr. 8 Koncentrační růžice PM10, Brno-Tuřany, 2015
Obr. 9 Sezonně členěné koncentrační růžice PM10, Brno-Tuřany, 2015
Obr. 10 Trend koncentrací PM10 na moravských stanicích, 19. 10. 2015
Obr. 11 Koncentrační růžice NO2, Brno-Tuřany, 2015
Obr. 12 Sezonně členěné koncentrační růžice NO2, Brno-Tuřany, 2015
Obr. 13 Koncentrační růžice O3, Brno-Tuřany, 2015
Obr. 14 Teplotně členěné koncentrační růžice O3, Brno-Tuřany, 2015
Obr. 15 Větrná růžice, Věřňovice, 2015
Obr. 16 Koncentrační růžice PM10, Věřňovice, 2015
Obr. 17 Vážená koncentrační růžice PM10, Věřňovice, 2015
Obr. 18 Koncentrační růžice SO2, Věřňovice, 2015
Obr. 19 Vážená koncentrační růžice SO2, Věřňovice, 2015
Obr. 20 Teplotně členěné koncentrační růžice PM10, Věřňovice, 2015
Obr. 21 Teplotně členěné koncentrační růžice SO2, Věřňovice, 2015