Tab. VII.2 Překročení imisního limitu (NOx a AOT40) pro ochranu ekosystémů a vegetace v rámci NP a CHKO, % plochy NP a CHKO, 2014

NP + CHKO NOx
Roční průměr
> 30 µg.m‑3
O3
AOT 40
> 18 000 µg.m‑3.h
Souhrn
Krkonošský národní park 4,8 4,8
NP České Švýcarsko
NP Podyjí
NP Šumava 0,2 0,2
CHKO Beskydy
CHKO Bílé Karpaty 0,1 16,9 17,0
CHKO Blaník
CHKO Blanský les
CHKO Broumovsko
CHKO České středohoří 1,9 1,9
CHKO Český kras 3,0 3,0
CHKO Český les
CHKO Český ráj 0,1 0,1
CHKO Jeseníky 2,2 2,2
CHKO Jizerské hory
CHKO Kokořínsko
CHKO Křivoklátsko
CHKO Labské pískovce 0,7 0,7
CHKO Litovelské Pomoraví 2,2 2,2
CHKO Lužické hory
CHKO Moravský kras 0,2 0,2
CHKO Orlické hory
CHKO Pálava 1,2 1,2
CHKO Poodří
CHKO Slavkovský les
CHKO Šumava
CHKO Třeboňsko
CHKO Žďárské vrchy
CHKO Železné hory