Tab. I.3 Doporučené hodnoty WHO pro ochranu lidského zdraví (WHO 2000, WHO 2014)

Znečišťující
látka
Doba
průměrování
Směrná
hodnota
PM10 kalendářní rok 20 µg.m-3
24 hodin 50 µg.m-3
PM2,5 kalendářní rok 10 µg.m-3
24 hodin 25 µg.m-3
Benzo[a]pyrena)   není stanovena
NO2 kalendářní rok 40 µg.m-3
1 hodina 200 µg.m-3
O3 8 hodin 100 µg.m-3
benzena)   není stanovena
Pb kalendářní rok 0,5 µg.m-3
Cdb)   0,005 µg.m-3
Asa)   není stanovena
Nia)   není stanovena
SO2 24 hodin 20 µg.m-3
10 minut 500 µg.m-3
CO 1 hodina 30 000 µg.m-3
8 hodin 10 000 µg.m-3

a) Jedná se o karcinogenní látky pro lidský organismus. Nelze proto stanovit bezpečnou úroveň látky. Doporučená hodnota WHO není stanovena. Více informací o rizicích vzniku rakoviny viz WHO (2000).
b) Doporučená hodnota k zabránění dalšího nárůstu kadmia v zemědělských půdách.