Tab. I.2 Imisní limity (LV) pro ochranu ekosystémů a vegetace dle zákona č. 201/2012 Sb.

Znečišťující látka Doba průměrování Mez pro posuzování
[µg.m-3]
Hodnota imisního limitu
[µg.m-3]
LV
Dolní
LAT
Horní
UAT
SO2 rok a zimní období (1.10.-31.3.) 8 12 20
NO2 kalendářní rok 19,5 24 30

 

Znečišťující látka Doba průměrování Mez pro posuzování
[µg.m-3]
Hodnota imisního limitu
[µg.m-3.h]
LV
Dolní
LAT
Horní
UAT
O3 AOT40, vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec 18 000
průměr za 5 let

Pozn.: AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 8:00 a 20:00 SEČ.


 

Dlouhodobé imisní cíle

Znečišťující látka Určení Doba průměrování Dlouhodobý imisní cíl
[µg.m-3.h]
O3 pro ochranu ekosystémů a vegetace AOT40, vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec 6 000