PŘÍLOHA IV
MAPY KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK S VYZNAČENÍM ÚROVNĚ DOPORUČENÉ HODNOTY WHO PRO OCHRANU LIDSKÉHO ZDRAVÍ

 


Obr. 1 Pole nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, 2014 (WHO)


Obr. 2 Pole nejvyšší 24hod. koncentrace PM2,5, 2014 (WHO)


Obr. 3 Pole nejvyšší hodinové koncentrace NO2, 2014 (WHO)


Obr. 4 Pole nejvyššího maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrace přízemního ozonu, 2014 (WHO)


Obr. 5 Pole nejvyšší 24hod. koncentrace SO2, 2014 (WHO)