Celková redakce ročenky:

   L. Kolářová, J. Ostatnická

I. ÚVOD

   L. Kolářová, L. Vlasáková

II. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

   P. Machálek, M. Modlík

III. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY

   H. Škáchová, O. Vlček

IV. KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

   A. Holubová-Šmejkalová, J. Horálek, I. Hůnová, M. Modlík, J. Ostatnická, H. Plachá,
   J. Schovánková, J. Sládeček, V. Stráník, M. Váňa, L. Vlasáková

V. AGLOMERACE

   L. Černikovský, B. Krejčí, P. Machálek, M. Modlík, R. Skeřil, A. Synková, L. Vlasáková

VI. SMOGOVÝ VAROVNÝ A REGULAČNÍ SYSTÉM

   H. Škáchová, O. Vlček

VII. OBLASTI S PŘEKROČENÍM IMISNÍCH LIMITŮ

   J. Ostatnická, J. Schovánková, L. Vlasáková

VIII. EVROPSKÝ KONTEXT

   L. Černikovský

IX. ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

   I. Hůnová, P. Kurfürst, V. Stráník

X. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

   M. Beck, D. Grozeva, E. Krtková

XI. HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

   V. Novák, J. Ostatnická, J. Sládeček

XII. TVORBA MAP ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

   J. Horálek

Příloha I - Podrobná specifikace prezentovaných imisních map

   J. Horálek, J. Schovánková

Příloha II - Ovlivnění měření na stanic

   B. Krejčí, V. Novák, H. Plachá, Š. Rychlík, L. Sedláková, R. Skeřil

Příloha III - Využití koncentračních růžic

   M. Bajerová, J. Lopata

Překlad:

   Z. Dostálová, F. Rooks

Jazyková korektura:

   E. Vacková

Technická spolupráce, odborné konzultace:

   M. Beran, L. Černikovský, J. Macoun, V. Novák, P. Novotný, J. Ostatnická, H. Plachá,
   J. Sládeček, R. Srněnský, F. Šopko, A. Valeriánová, L. Vlasáková, O. Vlček


© ČHMÚ 2015