Tab. XIII.6 Stations with the highest values of annual average concentrations of PM2.5

KMPL Locality District Owner Measuring method Classification Annual concentration
[µg.m-3]
TPEKA Petrovice u Karviné Karviná ČEZ OPTO-RADIO I/S/C 38.1
TVERA Věřňovice Karviná ČHMÚ,MSK RADIO B/R/AI-NCI 35.8
TOPRA Ostrava-Přívoz Ostrava-město ČHMÚ RADIO I/U/IR 34.3
TOZRA Ostrava-Zábřeh Ostrava-město ČHMÚ RADIO B/U/R 33.9
TTROA Třinec-Kosmos Frýdek-Místek ČHMÚ RADIO B/U/R 30.6
TSTDA Studénka Nový Jičín ČHMÚ RADIO B/R/A-NCI 29.1
TOPOM Ostrava-Poruba/ČHMÚ Ostrava-město ČHMÚ GRV B/S/R 28.1
ALEGA Pha2-Legerova (hot spot) Praha 2 ČHMÚ OPEL T/U/RC 26.1
MBELM Bělotín Přerov ČHMÚ GRV B/R/A-NCI 25.3
MOLJA Olomouc-Hejčín Olomouc ČHMÚ RADIO B/U/R 24.6
TCELM Čeladná Frýdek-Místek ČHMÚ GRV B/R/N-NCI 23.3
EPAUA Pardubice Dukla Pardubice ČHMÚ RADIO B/U/R 22.2
HHKBA Hradec Králové-Brněnská Hradec Králové ČHMÚ RADIO T/U/RC 21.9
LLIMA Liberec-město Liberec ČHMÚ RADIO B/U/RC 21.8
UMOMA Most Most ČHMÚ RADIO B/U/R 21.8
ZZLNA Zlín Zlín ČHMÚ RADIO B/S/RN 21.7
PPLAA Plzeň-Slovany Plzeň-město MPl RADIO T/U/RC 21.3
PPLLA Plzeň-Lochotín Plzeň-město MPl OPEL B/U/R 21.1
BBNYA Brno-Tuřany Brno-město ČHMÚ RADIO B/S/R 21.1
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP Hradec Králové ČHMÚ GRV B/U/R 20.7
PPLSA Plzeň-Skvrňany Plzeň-město MPl OPEL B/S/R 20.7
UDOKM Doksany Litoměřice ČHMÚ GRV B/R/NA-NCI 20.5
PPLEA Plzeň-střed Plzeň-město MPl OPEL T/U/RC 20.4
BMISA Mikulov-Sedlec Břeclav ČHMÚ RADIO B/R/A-REG 20.3