Tab. XIII.5 Stations with the highest values of annual average concentrations of PM10

KMPL Locality District Owner Measuring method Classification Annual concentration
[µg.m-3]
TVERA Věřňovice Karviná ČHMÚ,MSK RADIO B/R/AI-NCI 47.0
TOZRA Ostrava-Zábřeh Ostrava-město ČHMÚ RADIO B/U/R 45.7
THARA Havířov Karviná ČHMÚ RADIO B/U/R 44.9
TCTNA Český Těšín Karviná ČHMÚ RADIO B/U/R 44.7
TORVA Orlová Karviná ČHMÚ RADIO B/U/R 44.1
TOROK Ostrava Radvanice OZO Ostrava-město ZÚ, SMOva RADIO B/S/R 43.7
TOPRA Ostrava-Přívoz Ostrava-město ČHMÚ RADIO I/U/IR 43.7
TKARA Karviná Karviná ČHMÚ RADIO B/U/R 43.4
TOFFA Ostrava-Fifejdy Ostrava-město ČHMÚ RADIO B/U/R 40.6
TOCBM Ostrava-Českobratrská (hot spot) Ostrava-město ČHMÚ GRV T/U/CR 40.3
TSUNA Šunychl Karviná ČEZ OPTO-RADIO I/S/A 39.2
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory Ostrava-město ZÚ, SMOva RADIO I/U/IR 38.7
MSMUK Šumperk MÚ Šumperk MŠUM RADIO B/U/R 38.7
TTROA Třinec-Kosmos Frýdek-Místek ČHMÚ RADIO B/U/R 38.3
TFMIA Frýdek-Místek Frýdek-Místek ČHMÚ RADIO B/S/R 38.0
SKLSA Kladno-Švermov Kladno ČHMÚ RADIO B/U/RI 36.8
TSTDA Studénka Nový Jičín ČHMÚ RADIO B/R/A-NCI 36.3
TOPOM Ostrava-Poruba/ČHMÚ Ostrava-město ČHMÚ GRV B/S/R 35.5
ZZLTK Zlín-Svit Zlín MZLl RADIO T/U/CR 34.9
ASVOK Pha5-Svornosti Praha 5 ZÚ Ústí nL GRV T/U/IR 34.1
TCTN0 Český Těšín Karviná ČHMÚ GRV B/U/R 34.0
BBNDA Brno-střed Brno-město ČHMÚ RADIO T/U/R 33.5
TOVKA Opava-Kateřinky Opava ČHMÚ RADIO B/U/R 32.8
AKALA Pha8-Karlín Praha 8 ČHMÚ RADIO T/U/C 32.3
ZUHRA Uherské Hradiště Uherské Hradiště ČHMÚ RADIO T/U/RC 32.3